Projekt w sprawie Funduszu Kompensacyjnego trafił wreszcie do wykazu prac legislacyjnych. Plan jest taki, by fundusz wszedł w życie w maju. Resort zdrowia wylicza, że korzystać z niego będzie ok. 30 osób rocznie: ok. 20 zaszczepionych przeciw COVID-19 i ok. 10 przeciwko innym chorobom.
Przez moment wydawało się, że o rekompensaty za ewentualne NOP będą mogły ubiegać się w tym roku także osoby, które szczepiły się nie tylko na COVID-19, lecz także dzieci po przyjęciu wakcyny z obowiązkowego kalendarza szczepień. Taka informacja znalazła się bowiem w wykazie prac legislacyjnych – „Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciw COVID-19 przeprowadzonych po dniu 26 grudnia 2020 r., oraz pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od dnia 1 stycznia 2021 r.”.