Pojawienie się skutecznego, dostępnego dla pacjentów leku onkologicznego o znacznie zredukowanym stopniu skutków ubocznych daje nadzieję na podniesienie skuteczności leczenia. To ważne, bo lekarze ostrzegają, że po pandemii koronawirusa czeka nas kolejna epidemia – tym razem chorób nowotworowych w zaawansowanym stadium

29 marca 2021 r. NanoVelos SA jedna ze spółek wchodzących w skład biotechnologicznej grupy kapitałowej NanoGroup SA, podpisała umowę z chińską firmą farmaceutyczną Sunho Pharmaceutical na produkcję leku na raka jajnika. Spółka planuje przeprowadzenie badań klinicznych na pierwszych pacjentach w Narodowym Centrum Onkologii. Zastosowana technologia nanoformulacji leków onkologicznych redukuje skutki uboczne chemioterapii zwiększając jednocześnie skuteczności leczenia nowotworu.

Selektywne działanie

Polska spółka NanoVelos SA kontynuuje prace nad terapią PolEpi – autorskim systemem celowania leków onkologicznych bezpośrednio do komórek rakowych. Obecnie leki używane w trakcie chemioterapii nie są selektywne i niszczą również zdrowe komórki. Innowacja NanoVelos SA umożliwia nawet trzykrotny wzrost ilości leku dostarczanego do komórek rakowych, dzięki czemu chemioterapia będzie pozostawiać mniej skutków ubocznych oraz wykazywać wyższą skuteczność.
Głównym wskazaniem terapeutycznym leku jest nowotwór jajnika, jednak jego substancja czynna – epirubicyna – jest środkiem chemioterapeutycznym stosowanym również w leczeniu raka piersi, płuc, żołądka i chłoniaków.
– Z naszych badań eksperymentalnych na modelu zwierzęcym wynika, że nanocząsteczki polisacharydowe przyczyniają się do zmniejszenia toksycznego działania popularnych cytostatyków stosowanych w chemioterapii – mówi prof. Małgorzata Brzoska, kierownik Zakładu Toksykologii Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Spółka wykonała badania in vitro i in vivo, przetestowała dziesięć różnych substancji aktywnych oraz opatentowała nanoplatformę do transportu aktywnych substancji farmaceutycznych. Badania in vivo wskazują na wysoki potencjał terapeutyczny leku. Po ostatecznych badaniach na zwierzętach, rozpoczyna produkcję leku PolEpi, który następnie będzie testowany na ludziach. Dopuszczenie do obrotu PolEpi zakłada się po badaniach klinicznych II fazy. Licencjonowany lek będzie produkowany przez firmę Sunho Pharmaceutical.
– Rozpoczęcie badań w standardzie GLP planowane jest na 2021 r. Ich wyniki będą kluczowe w przygotowaniu dokumentacji, która zostanie przedstawiona regulatorowi europejskiemu celem uzyskania zgody na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych u pacjentek z rakiem jajnika. Planowane rozpoczęcie badań I fazy klinicznej na ludziach to 2022 r. – mówi Marek Borzestowski, prezes NanoGroup SA.

Lekarze ostrzegają przed falą nowotworów

Wśród polskich pacjentek onkologicznych rak jajnika jest piąty pod względem częstotliwości występowania. Rocznie diagnozuje się prawie 4 tys. przypadków. Jest to nowotwór, który dodatkowo często i szybko daje przerzuty, w obrębie jamy brzusznej, jak również dalej na inne organy.
– Potrzebujemy skutecznych terapii dla naszych pacjentów. Pandemia COVID-19 wpłynęła na utrudnienie diagnostyki nowotworowej i należy się spodziewać gwałtownego wzrostu liczby chorych na nowotwory w najbliższych latach – powiedział prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Mięsaków Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego lnstytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Raport „Onkologia w czasach COVID-19” opracowany przez Fundację Onkologia 2025 przedstawia dramatyczne dane dotyczące drastycznego spadku liczby realizowanych badań z zakresu profilaktyki onkologicznej. Przyniesie to dramatyczne skutki w postaci zwiększenia liczby przypadków raka wykrytego z opóźnieniem, w bardziej zaawansowanym stadium, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie możliwości i efektywności leczenia.

Diagnostyka, terapia, rehabilitacja

NanoGroup SA jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w dziedzinie diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos SA, NanoSanguis SA, NanoSynth sp. z o.o., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności grupy kapitałowej NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup SA zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 r.
Więcej informacji o grupie: http://nanogroup.eu/
GRK
Materiał powstał przy współpracy z NanoGroup SA