Wprowadzenie takiego rozwiązania zapowiedział jeszcze przed weekendem minister Michał Dworczyk. Projekt został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów z klubu PiS. Ma on rozszerzyć krąg uprawnionych do kwalifikowania i tym samym usprawnić proces szczepień.
Przewidziana w nim zmiana polega na zastąpieniu wyrażenia „lekarskie badanie kwalifikacyjne” sformułowaniem: badanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wykonawczych. Minister, wydając rozporządzenie w tej sprawie, powinien się kierować bezpieczeństwem osób poddawanych szczepieniom.
W uzasadnieniu wskazano, że odpowiednio przygotowane do tego zadania są przede wszystkim pielęgniarki i położne.
Przypomnijmy, na początku roku – na mocy ustawy antycovidowej z 21 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 159) – znacząco poszerzono grono profesjonalistów uprawnionych do samego podawania szczepionki (m.in. o diagnostów, higienistki, farmaceutów czy fizjoterapeutów). Już wówczas zwracano uwagę, że bez rozszerzenia katalogu osób kwalifikujących do szczepień nie uda się jednak przyspieszyć tego procesu (pisaliśmy o tym: „Armia ze strzykawkami nie uchroni przed wąskim gardłem”, DGP nr 18/2021).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed pierwszym czytaniem w Sejmie