Wprowadzenie takiego rozwiązania zapowiedział jeszcze przed weekendem minister Michał Dworczyk. Projekt został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów z klubu PiS. Ma on rozszerzyć krąg uprawnionych do kwalifikowania i tym samym usprawnić proces szczepień.
Przewidziana w nim zmiana polega na zastąpieniu wyrażenia „lekarskie badanie kwalifikacyjne” sformułowaniem: badanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wykonawczych. Minister, wydając rozporządzenie w tej sprawie, powinien się kierować bezpieczeństwem osób poddawanych szczepieniom.