W poniedziałek rozpoczyna się druga tura zapisów na szczepienia pracowników żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej. Procesu rejestracji dokonuje w imieniu pracowników dyrektor placówki. Szczepienia są dobrowolne.

W poniedziałek rozpoczyna się druga tura zapisów na szczepienia pracowników żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej.

"Cały proces rejestracji jest prosty, dokonuje go w imieniu pracowników dyrektor placówki. Pracownik wystarczy, że zgłosi chęć poddania się szczepieniu dyrektorowi lub kierownikowi placówki, w której pracuje" - wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wyjaśnia, że uruchomiony zostanie dedykowany formularz, za pośrednictwem którego dyrektor placówki zgłasza chętnych pracowników do szczepienia. Dyrektor ustala też wszystkie szczegóły związane z terminem oraz miejscem szczepienia.

"Szczepienia są dobrowolne, mogą do nich zgłosić się wszystkie osoby pracujące z dziećmi w żłobku klubie dziecięcym czy w placówce pieczy zastępczej – także osoby zatrudnione na innych stanowiskach niż opiekun, jeśli mają kontakt z dziećmi objętymi opieką tej instytucji" - podkreśla szefowa MRiPS.

Szczepienia zgłoszonych w pierwszej turze, chętnych pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 rozpoczęły się w piątek, 12 lutego.

W żłobkach, klubach dziecięcych, w placówkach pieczy zastępczej oraz jako dzienni opiekunowie zatrudnionych jest ok. 51 tys. osób.