Płk Pietrzak zaznaczył, że biorąc po uwagę, iż w najgorszym wypadku proces szczepień przeciwko COVID-19 będzie realizowany w trakcie kolejnej fali pandemii, przy ograniczonych zasobach medycznych, zaangażowanie sił zbrojnych w tym zakresie może okazać się kluczowe.

"Powstały w Dowództwie WOT rozkaz, dotyczący kampanii zimowej operacji +Trwała Odporność+, wskazuje nową linię wysiłku – szczepienia. Plan działań jest prosty, a cele jasno określone. Po pierwsze - poprzez masowe szczepienia personelu własnego planuje się uzyskać trwałą odporność samych żołnierzy. Po drugie wesprzeć proces szczepień organizowanych w państwie tak, by jak największa liczba Polaków mogła z nich szybko skorzystać" - poinformował.

Reklama

Płk Pietrzak przypomniał, że szczepienia nie są obowiązkowe, ale - jak zaznaczył - stanowią obecnie jedyną drogą umożliwiającą pokonanie koronawirusa i zmniejszenie liczby osób, których zdrowie i życie są zagrożone. "W tym kontekście ważny jest też osobisty przykład żołnierzy, bo w tej +wojnie+ walczy bez wyjątku całe społeczeństwo" - dodał.

"Zgodnie z rozkazem dowódcy WOT podległy personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) przygotowany zostanie do realizacji szczepień w stałych rejonach odpowiedzialności (SRO), w tym szczepień wydzielonego personelu innych służb mundurowych czy innych wskazanych podmiotów" - poinformował rzecznik WOT. Dodał, że aktualnie przygotowywana jest "Koncepcja przeprowadzania szczepień ochronnych". Po jej wdrożeniu zostanie rozpoczęty proces szczepień.

"Żołnierze-ochotnicy niemedycy koordynować będą realizację zadań z zakresu prowadzonych szczepień. Na rozkaz uruchamiane będą siły i środki do realizacji szczepień w miejscach zamieszkania osób, których stawiennictwo w placówkach medycznych nie będzie możliwe. Powołane zostaną mobilne zespoły szczepienne (jeden zespół w każdym województwie). W stałej gotowości do wydzielenia sił i środków pozostawać będą zarówno personel medyczny, jak i pomocniczy". - poinformował płk Pietrzak.

Dodał, że te działania mają na celu zabezpieczenie procesu transportowania szczepionek po otrzymaniu specjalistycznego sprzętu do ich przechowywania.

Rzecznik WOT zapewnił również, że wojsko będzie kontynuować współpracę z Policją, PSP, samorządami i służbami medycznymi. Jak dodał, zaplanowano ponadto działania zwiększające świadomość przeciwepidemiczną i ideę szczepień ochronnych.