Polska należy do państw najgorzej wypełniających zapisy Europejskiej Karty Społecznej. Wskazuje na to raport Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, opublikowany przez Radę Europy.

Wśród 47 państw członkowskich Polska została sklasyfikowana na ósmym miejscu. W tym niechlubnym rankingu wyprzedziły nas między innymi Albania, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Rumunia i Grecja.

Jeśli chodzi o Polskę, stwierdzono niespełnianie wymogów sześciu spośród trzynastu weryfikowanych paragrafów Europejskiej Karty. Główne zarzuty to ograniczony dostęp do pomocy lekarskiej spowodowany zbyt długim oczekiwaniem na wizyty i zabiegi. Zdaniem Komitetu, od poprzedniej oceny sprzed trzech lat w Polsce nie nastąpiła w tej sprawie żadna poprawa. Komitet skrytykował także skrócenie do sześciu miesięcy okresu wypłacania zasiłku dla bezrobotnych, jak również jego wysokość. Według wymogów Karty Społecznej, zasiłek ten powinien być wyższy o ponad 20 %.

Europejska Karta Społeczna wraz z Europejską Konwencją Praw Człowieka określa zobowiązania państw dotyczące podstawowych praw obywateli - prawa do pracy, pomocy socjalnej i medycznej, praw pracowniczych, prawa do mieszkania, nauki i ochrony zdrowia, ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym.