Chorzy na raka czekają po kilka miesięcy w kolejkach do lekarza i na badania diagnostyczne. Prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych Jacek Gugulski podkreślił, że z powodu opóźnień w diagnostyce maleją szanse na skuteczne leczenie.

Kierownik kliniki onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Cezary Szczylik podkreślił, że opóźnienie leczenia o dwa miesiące może spowodować, że masa guza będzie nawet dwukrotnie większa. Dodał, że aby rozpocząć terapię konieczne są badania, na które trzeba coraz dłużej czekać.

Podczas debaty w Warszawie specjaliści podkreślali, że jednym ze sposobów na poprawienie i przyspieszenie dostępu do nowoczesnej diagnostyki i terapii onkologicznej jest partnerstwo publiczno-prywatne. Prywatne placówki dysponują nowoczesnym sprzętem i uzupełniają ofertę publicznych szpitali.

Przykładem jest chociażby Międzynarodowe Centrum Onkoterapii Euromedic w Otwocku. Placówka działa od kwietnia i chociaż nie ma jeszcze podpisanego kontraktu z NFZ przyjmuje ubezpieczonych pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową na własny koszt, licząc na podpisanie umowy z płatnikiem w przyszłości.