Elektroniczny system obejmie zarówno wystawianie, jak i przesyłanie e-zwolnień. W ocenie rządu, proponowane zmiany poprawią między innymi efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich i skrócą czas ich wystawiania przez lekarzy. E-zwolnienia będą również dostarczane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.
W założeniach proponowane jest również uśrednienie podstawy wymiaru składki w przypadku zwolnienia krótszego niż 12 miesięcy.

Lekarze będą mieli bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek, tak aby móc wystawiać zwolnienia. Wystawione zaświadczenie będzie przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Zakłada się, że większość przepisów projektowanej ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku. Założenia do projektu ustawy przedstawił minister pracy i polityki społecznej.