Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podpisała zarządzenie, które zmienia wycenę niektórych procedur szpitalnych możliwych do wykonania także w warunkach ambulatoryjnych. Chodzi o to, by niektóre procedury były wykonywane w gabinetach zabiegowych, a nie na oddziałach szpitala.

Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński, są to procedury okulistyczne, laryngologiczne i urologiczne, np. usunięcie ciała obcego z oka lub ucha czy nacięcie podniebienia. "Najważniejsze zmiany dotyczyły tych procedur szpitalnych, które są możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych, tak by różnica cen w przypadku wykonywania zbliżonych świadczeń odzwierciedlała wyłącznie koszty stałe związane z pobytem w szpitalu" - podkreślił Troszyński.

Zwrócił uwagę, że NFZ oczekuje od świadczeniodawców przy kwalifikowaniu pacjentów do zabiegów zwrócenia większej uwagi na warunki, w jakich ma być realizowane świadczenie, tj. szpitalne lub ambulatoryjne, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta. "W efekcie skróciłoby to kolejki do świadczeń szpitalnych, wzmocniło zaś opiekę ambulatoryjną, będącą podczas konstruowania planu finansowego NFZ na 2013 rok jednym z priorytetów" - dodał.

Ponadto w zarządzeniu podwyższono wycenę punktową świadczeń oraz utworzono nowe świadczenie związane z pobraniem narządów do transplantacji, umożliwiając w ten sposób sfinansowanie wyjazdów zespołów pobierających narządy w sytuacjach, gdy ostatecznie z przyczyn medycznych nie doszło jednak do ich pobrania bądź przeszczepienia.

Reklama

Troszyński poinformował, że Pachciarz podpisała także zarządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie. Rzecznik wyjaśnił, że wprowadza ono zmiany, których celem jest umożliwienie sfinansowania nowych świadczeń gwarantowanych określonych w koszyku świadczeń - terapii protonowej nowotworów oka (czerniaka błony naczyniowej). Do tej pory pacjenci byli kierowani na kosztowne leczenia zagraniczne.

Rzecznik podkreślił, że innym nowym świadczeniem jest domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów z mukowiscydozą. "Umożliwi to prowadzenie leczenia antybiotykami podawanymi dożylnie w warunkach domowych u pacjentów chorych na mukowiscydozę z zaostrzeniem choroby oskrzelowo-płucnej. Dotychczas chorzy byli leczeni wyłącznie w warunkach szpitalnych" - wyjaśnił.