Projekt, wprowadzający możliwość dostępu placówek medycznych do danych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych on-line, został w środę przekazany do konsultacji społecznych. Minister cyfryzacji i administracji zakłada, że system zacznie działać od września.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. "Po szerokich publicznych konsultacjach i pracach nad nim na początku kwietnia powinien trafić do Sejmu i być gotowy do końca maja" - poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek.

W styczniu szef MAC Michał Boni wyraził też nadzieję, że Sejm uchwali proponowane zmiany do końca maja, tak, aby w czerwcu mogły się rozpocząć trzymiesięczne testy nowego systemu. Według Boniego elektroniczne potwierdzanie prawa do świadczeń pacjentów w placówkach zdrowia będzie możliwe od 1 września. Nad projektem pracował zespół przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt tego projektu to ok. 10 mln zł.

Projekt został zapowiedziany po tym, jak na początku stycznia lekarze rozpoczęli protest pieczątkowy. Ich sprzeciw wywołały zapisy ustawy refundacyjnej (weszła w życie 1 stycznia) mówiące o karach dla medyków i aptekarzy za niewłaściwe wypisywania recept.