Prowadzący gospodarstwo na wsi muszą co miesiąc odbierać z KRUS zaświadczenia potwierdzające prawo do bezpłatnego leczenia, chociaż składki płacą kwartalnie.
– Dochodzi więc do absurdów. To jest tak, jakby od przedsiębiorcy płacącego składki raz na miesiąc wymagać potwierdzania tego np. cztery razy w tym czasie – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Od 1 lutego br. obowiązuje ustawa z 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 123), która na okres przejściowy do 31 grudnia 2012 r. określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania.
Na jej podstawie wszyscy rolnicy mający powyżej 6 hektarów przeliczeniowych będą musieli obowiązkowo opłacać składki do funduszu za każdą osobę mieszkającą w gospodarstwie ( domownicy oraz współmałżonek). Natomiast właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 6 hektarów przeliczeniowych będą zwolnieni z tego obowiązku, a składki za nich będzie opłacać budżet.
– Procedury udawadniania prawa do nieodpłatnego leczenia trzeba szybko uprościć. Utrzymanie obecnych spowoduje, że KRUS będzie musiał wystawiać tysiące zaświadczeń i to w czasie, kiedy rolnicy posiadają potwierdzenia, tyle że kwartalne – dodaje Władysław Serafin.
Obecnie NFZ respektuje dowód wpłaty składki zdrowotnej tylko w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
– Osoby ubezpieczone w KRUS, jeśli planują wizytę u lekarza, muszą zgłosić się do oddziału po zaświadczenie. Jest ono ważne przez miesiąc – potwierdza Mirosław Romaniuk, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Hajnówce.
Podstawą może być także decyzja o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub inny dokument potwierdzający uregulowanie należności. Zasada ta dotyczy nie tylko rolnika, ale także jego współmałżonka oraz domowników powyżej 16. roku życia pracujących w gospodarstwie. Podstawą do wystawienia takiego pisma jest wcześniejsze zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. To właśnie w nim rolnik wpisuje dane identyfikacyjne członków jego rodziny.

1,86 mld zł wpłynęło w 2011 roku do NFZ z budżetu na leczenie rolników

1,4 mln rolników jest ubezpieczonych w KRUS