W imieniu resortu zdrowia ceny leków negocjują z firmami farmaceutycznymi członkowie komisji ekonomicznej.
Od przyszłego roku ceny leków, za które płaci NFZ, będą ustalane według zasad określonych w ustawie refundacyjnej. W związku z tym już teraz odbywają się spotkania w tej sprawie z przedstawicielami ich producentów. 19 października miało miejsce pierwsze posiedzenie powołanej przez Ewę Kopacz, minister zdrowia, komisji ekonomicznej.
Koszty refundacji leków / DGP

Ważne uzgodnienia

Przeprowadzenie negocjacji jest niezbędne, bo ustawa wprowadza urzędowe ceny leków. Te mają zacząć obowiązywać od stycznia 2012 r. Resort zdrowia liczy na to, że dzięki temu będą one tańsze, a pacjenci będą do nich mniej dopłacać. Obecnie polski chory średnio pokrywa z własnych pieniędzy 32 proc. ceny leków.
Zgodnie z ustawą o refundacji leków mają one być ustalane właśnie między Ministerstwem Zdrowia a producentami leków. W imieniu tego pierwszego będą je negocjować członkowie komisji ekonomicznej. W jej skład wchodzi 12 przedstawicieli resortu oraz pięciu reprezentujących prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozpatrując wnioski w sprawie refundacji leków, komisja kieruje się m.in. rekomendacjami prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM), a także maksymalną i minimalną ceną zbytu netto danego produktu w okresie roku przez złożeniem wniosku o jego refundację ze środków publicznych.

CBA sprawdza

Członkiem komisji nie może być osoba, która ma powiązania z szeroko pojętym przemysłem farmaceutycznym. W tym celu musi wypełniać deklaracje o braku konfliktu interesów. Jej wzór resort zdrowia określił w rozporządzeniu, które weszło w życie 29 września. Wypełnioną deklarację zweryfikuje dodatkowo Centralne Biuro Antykorupcyjne. Członkom komisji ekonomicznej przysługuje wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu. Jej przewodniczącemu – 3 tys. zł, wiceprzewodniczącemu i sekretarzowi komisji – 2700 zł. Natomiast członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł.
Firmy farmaceutyczne, które nie odpowiedzą na wezwanie resortu zdrowia do negocjacji cen leków lub nie porozumieją się w tej sprawie z komisją ekonomiczną, muszą liczyć się z tym, że ich produkty zostaną usunięte z wykazu leków refundowanych.
Podstawa prawna
Art. 17 – 23, art. 24 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696).
Rozporządzenie ministra zdrowia z 15 września 2011 r. w sprawie wzrou deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenie członków komisji ekonomicznej (Dz.U. nr 206, poz. 1226).