Oprócz lekarza i pielęgniarki w deklaracjach będziemy wskazywali świadczeniodawcę Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) - zakłada projekt noweli o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą przygotowało Ministerstwo Zdrowia.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Zgodnie z jego zapisami pacjenci mogliby w deklaracjach wybierać świadczeniodawcę usług medycznych. Do tej pory wskazywali tylko lekarza, pielęgniarkę lub położną. W ocenie MZ takie rozwiązanie ułatwi działalność świadczeniodawcom POZ.

W sytuacji, gdy lekarz lub pielęgniarka, których w deklaracji wybrał pacjent, przestaną pracować w przychodni, pacjent nadal będzie przypisany do wybranego przez siebie świadczeniodawcy.

Resort zdrowia podkreśla, że o taką zmianę wnioskowały organizacje pracodawców ochrony zdrowia.

Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski podkreślił w rozmowie z PAP, że nowe przepisy dot. deklaracji pacjenckich są wynikiem kompromisu między NFZ a świadczeniodawcami. "To krok w dobrym kierunku i realizacja jednego z naszych postulatów, zgłaszanych podczas obrad zespołu powołanego w MZ. Ułatwi to funkcjonowanie firmom organizującym świadczenia medyczne" - powiedział Krajewski.

"Obecnie zdarza się, że w sytuacji, gdy lekarz lub pielęgniarka, których wybrał pacjent, odchodzą z pracy, NFZ wstrzymuje finansowanie do momentu podpisania kolejnej deklaracji" - dodał prezes PZ.