- Lekarze powinni dokładnie zapoznać się z dostępnymi, m.in. na stronie Centrum e-Zdrowia (www.cez.gov.pl) zasadami dotyczącymi wystawiana e-skierowań - podkreśla Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

- Bardzo istotną kwestią jest zakres świadczeń medycznych, na które formalnie mogą być wystawiane skierowania w postaci elektronicznej (piszemy o tym w dalszej części tekstu - przyp. red.). Od strony techniczno-informatycznej, z wystawianiem e-skierowań nie mamy żadnych problemów, ponieważ w programie używa się sprawdzonych już funkcjonalności, analogicznych do e-recept - zaznacza Tomasz Zieliński, który na co dzień przyjmuje pacjentów w gminie Wysokie oraz Zakrzew w województwie lubelskim. Jako pierwszy na Lubelszczyźnie wprowadzał elektroniczne zwolnienia, e-recepty, jak i e-skierowania.

Nazwy poradni, czyli e-skierowania a kody resortowe

Reklama

Tomasz Zieliński zwraca jednak uwagę na pewne rozbieżności dotyczące nazw części poradni, do których przekazywane są e-skierowania. Przypomina, że każda poradnia ma swój kod - zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019 r.poz. 173). - To bardzo ważne, ponieważ w praktyce stosowane są także nazwy potoczne poradni - wskazuje wiceprezes FPZ.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że „w przypadku, gdy e-skierowanie wystawione jest do komórki organizacyjnej (np. poradni) oznaczonej odpowiednim kodem resortowym (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 4-znakowy kod), a nazwa tej komórki nie zgadza się z nazwą zawartą w ww. rozporządzeniu w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, należy takie skierowanie przyjąć na podstawie prawidłowego kodu resortowego wskazanego w e-skierowaniu” - czytamy w stanowisku MZ dotyczącym stosowania kodów resortowych w e-skierowaniach.

- Jednakże mając na uwadze sytuacje, w których komórka organizacyjna o określonej nazwie nie ma pełnego pokrycia w żadnym z kodów resortowych, dopuszcza się stosowanie nazwy własnej, pozwalającej na zidentyfikowanie zakresu działania tejże komórki - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Materiał pierwotnie opublikowany na https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1498515,poradnik-e-skierowania-czesc-druga.html