8 stycznia 2021 roku wystawiane dotychczas skierowanie w tradycyjnej papierowej formie zastąpi jego elektroniczna wersja. To kolejny już po IKP oraz e-recepcie element systemu e-zdrowie (P1). Jego zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie procesu realizacji skierowań tak, aby stał się nie tylko szybszy, ale również łatwiejszy.

Jakie korzyści niesie ze sobą e-skierowanie?

E-skierowanie pozwala ograniczyć pojawiające się na jego papierowym poprzedniku błędy i eliminuje problem nieczytelnych zapisów. Podczas wizyty lekarz wystawiający skierowanie generuje 4 cyfrowy kod, który wraz ze swoim nr PESEL pacjent zobowiązany jest podać w placówce realizującej. To na jego podstawie automatycznie pobrane zostaną dane pacjenta oraz informacja o zleconych przez lekarza badania i wizytach u specjalistów. Dokładnie tak, jak dzieje się to w przypadku wystawiania i realizacji e-recepty.

Przewagą e-skierowania nad jego tradycyjną papierową formą jest również możliwość wystawienia go i jednoczesnego przekazania pacjentowi w sposób zdalny, bez konieczności stawiania się po jego odbiór w przychodni. Wygenerowany przez lekarza kod wysłany zostaje SMS-em lub drogą mailową, o ile wcześniej chory podał dane kontaktowe na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl. Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne w czasie pandemii, zwiększa ono bowiem bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu placówek medycznych.

Elektroniczne skierowanie oszczędza wspomniany już wcześniej czas, zmniejsza ilość papierowej dokumentacji i - co bardzo ważne - nie da się go zgubić. Od momentu wystawienia znajduje się ono bowiem na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), gdzie możliwe jest również bieżące śledzenie historii leczenia.

E-skierowanie eliminuje możliwość zapisywania się pacjenta do kilku placówek na podstawie jednego skierowania, tak jak to było w przypadku papierowego odpowiednika elektronicznego dokumentu. E-skierowanie uprawnia do zapisania się tylko do jednej wybranej placówki, zmniejszając w ten sposób sztucznie generowane kolejki i ułatwiając dostęp do zlecanych przez lekarzy badań i wizyt u specjalistów.

Dlaczego warto wystawiać e-skierowania?

Narodowy Fundusz Zdrowia motywuje do wystawiania e-skierowania, uruchamiając dodatkowe finansowanie dla wystawiających je lekarzy POZ oraz lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którzy nie tylko przyjmują, ale również wystawiają niezbędne w procesie leczenia skierowania w formie elektronicznej.
Taką możliwość dają podpisane 1 lipca 2020 r. nowelizacje zarządzeń prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Placówka POZ, która w lipcu 2020 roku miała zadeklarowanych 5 tys. pacjentów i wystawi e-skierowania na poziomie powyżej 90 proc., otrzyma około 4 tys. zł miesięcznie. Natomiast przychodnia AOS, udzielająca świadczeń w 15 poradniach specjalistycznych, która w lipcu 2020 r. udzieliła świadczeń na kwotę ok. 835 tys. zł, może otrzymać dodatkowo nawet do 30 tys. zł miesięcznie. Aby uzyskać dodatkową premię finansową, powinna jednak rejestrować pacjentów z e-skierowaniem na poziomie 20 proc. oraz wystawiać skierowania w formie elektronicznej podczas 30 proc. udzielanych porad.

Jak rozpocząć wystawianie e-skierowań?

W przypadku gdy podmiot leczniczy posiada certyfikaty wygenerowane dla e-recepty, nie musi generować nowych certyfikatów. Aby wdrożyć wystawianie e-skierowań, powinien natomiast uaktualnić posiadane już oprogramowanie o moduł umożliwiający ich wystawianie. Stan gotowości dostawców systemów IT można sprawdzić na stronie www.ezdrowie.gov.pl.

Jeśli preferowany dostawca nie znajduje się jeszcze na wskazanej liście, istnieje możliwość skorzystania z aplikacji gabinet.gov.pl.

Na każdym etapie wdrażania modułu e-skierowanie podmiot leczniczy otrzymuje wsparcie w postaci szkoleń i instrukcji dostępnych zarówno w formie plików tekstowych i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jak i filmów instruktażowych, dostępnych na stronie ezdrowie.gov.pl oraz kanale Centrum e-Zdrowia na portalu Youtube. Istnieje również możliwość zadawania pytań drogą mailową na adres e-skierowanie@cez.gov.pl oraz telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 19 457.

Materiał pierwotnie opublikowany na https://www.termedia.pl/mz/E-skierowanie-to-kolejne-ulatwienie-w-swiadczeniu-uslug-zdrowotnych,40491.html