Do końca października br. wystawiono w Polsce 3 miliony e-skierowań. To rozwiązanie, które od 8 stycznia 2021 roku będzie obowiązującym standardem we wszystkich placówkach medycznych stosuje już w naszym kraju prawie 33 tys. lekarzy.

Do końca października br. wystawiono w Polsce 3 miliony e-skierowań. To rozwiązanie, które od 8 stycznia 2021 roku będzie obowiązującym standardem we wszystkich placówkach medycznych stosuje już w naszym kraju prawie 33 tys. lekarzy.

E-skierowanie stanowi kolejny, po udanym wdrożeniu e-recepty, ważny etap cyfryzacji polskiego systemu ochrony zdrowia. - W październiku w dzień roboczy wystawiano średnio 41 tys. elektronicznych skierowań, przy czym w pierwszym tygodniu września było to przeciętne 31 tys. - informuje Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Recepta w postaci cyfrowej powszechnie funkcjonuje w Polsce już od 8 stycznia 2020. Niebawem obowiązującym standardem będzie również wystawianie e-skierowania, na co warto się przygotować - zaznacza Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Przypomnijmy, że e-skierowania dotyczą finansowanych przez NFZ ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, leczenia szpitalnego oraz części badań diagnostycznych (badania medycyny nuklearnej, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz EKG płodu). Tomografia komputerowa i medycyna nuklearna musi podlegać e-skierowaniu także, jeśli jest finansowana prywatnie. Katalog świadczeń, na które można wystawić e-skierowanie zawarty jest rozporządzenie MZ z 15 kwietnia 2019 roku.

Korzyści wynikające ze stosowania e-skierowań

Jakie są główne korzyści wynikające ze stosowania e-skierowań - dla placówek medycznych, lekarzy i oczywiście pacjentów?

- W znacznej mierze są to korzyści podobne do tych, jakie czerpiemy w związku ze stosowaniem e-recepty. Zanikają problemy związane, między innymi z nieczytelnością czy zagubieniem takiego dokumentu. Kolejnym atutem e-skierowania jest chociażby to, że kiedy pacjent zapisuje się na jego podstawie na wizytę, automatycznie odnotowywana jest ona w systemie e-zdrowie (P1), a każda kolejna próba zapisu na to samo świadczenie jest blokowana. Dzięki temu unikamy jednoczesnego zajmowania kilku miejsc w kolejkach do placówek medycznych - mówi Agnieszka Kister.

Katalog korzyści wynikających z obsług e-skierowań jest szeroki. Podsumujmy:

• znika obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni,
• znika konieczność gromadzenia i archiwizowania skierowań w postaci papierowej,
• wystarczy rejestracja przez telefon poprzez podanie 4-cyfrowego kodu i numeru PESEL,
• można śledzić wystawione e-skierowania na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl,
• lekarz może kontrolować przebieg leczenia pacjenta, który udostępnił mu swoje dane, o ile system gabinetowy daje mu taką możliwość,
• zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania.
Jak wystawić e-skierowanie? Tu znajdziesz odpowiedź!

Do wystawiania e-skierowań lekarze mogą używać systemów gabinetowych lub bezpłatnej aplikacji dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl. Instrukcja wystawiania e-skierowania przez gabinet.gov.pl jest dostępna na kanale YouTube Centrum e-Zdrowia: www.youtube.com/CentrumeZdrowia. System działa na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

E-skierowanie jest podpisywane elektronicznie, czyli certyfikatem ZUS, Profilem Zaufanym, podpisem osobistym zawartym w e-dowodzie lub podpisem kwalifikowanym. Lekarze mogą wystawiać e-skierowania również zdalnie, czyli konsultacji podczas e-wizyty lub teleporady.

Lekarz musi mieć aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl. W placówkach konta zakładają administratorzy systemu. Właściciele indywidualnych praktyk mogą sami aktywować swoje konto. Aby to zrobić, należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: gabinet.gov.pl. Na ekranie startowym trzeba kliknąć „Zaloguj się” - można logować się Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym zawartym w e-dowodzie.

Po pierwszym zalogowaniu system weryfikuje, jaką rolę może pełnić użytkownik aplikacji - na przykład lekarza. Następnie system pokazuje do wyboru lub zatwierdzenia miejsce pracy (np. przychodnię lub indywidualną praktykę), a także jednostkę organizacyjną, w ramach której lekarz będzie wystawiał e-skierowanie. Następnie wyświetla się strona, na której są sekcje dotyczące wizyt, skierowań oraz recept.

Zachęty finansowe są skuteczne

NFZ premiuje finansowo przychodnie POZ i AOS, które obsługują e-skierowania. Przychodnia POZ mająca 5 tys. pacjentów i wystawi ponad 90 proc. skierowań w postaci elektronicznej, może otrzymać miesięcznie dodatkowe 3,5 do 4,4 tys. zł (jeśli posiada również certyfikat akredytacyjny).

Natomiast AOS prowadzący 15 poradni specjalistycznych, który udzieli w miesiącu świadczeń na kwotę 835 tys. zł może otrzymać miesięcznie dodatkowo nawet do 30 tys. zł, jeśli minimum 20 proc. rejestrowanych skierowań jest w postaci elektronicznej, a e-skierowania wystawia podczas 30 proc. porad.

- Mobilizowanie lekarzy do wdrażania nowego rozwiązania przez NFZ jest w mojej ocenie trafionym pomysłem. Ten system zachęt ze strony publicznego płatnika pozwala także w pewien sposób zrekompensować finansowo świadczeniodawcom wysiłek organizacyjny, a także nierzadko inwestycyjny związany z wdrażaniem e-skierowań - komentuje dyrektor Kister.

- Między czerwcem a lipcem br., kiedy wprowadzone zostało dodatkowe finansowanie związane z e-skierowaniami, ich liczba w ciągu zaledwie kilku tygodni wzrosła aż 6-krotnie – dodaje

Budujmy kompetencje cyfrowe wśród lekarzy

Jakie doświadczenia z wdrażania e-recept, a także e-skierowań warto brać pod uwagę przy wprowadzaniu kolejnych rozwiązań w zakresie e-Zdrowia w Polsce? - W trakcie dotychczasowych wdrożeń, przekonaliśmy się jak bardzo ważne jest, z jednej strony, skuteczne budowanie kompetencji cyfrowych, a z drugiej przekonywanie do stosowania nowych rozwiązań, szczególnie w środowisku kadry medycznej - zaznacza Agnieszka Kister.

- Obserwujemy stosunek kadry medycznej do nowych rozwiązań z zakresu e-zdrowia, analizując postawy i potrzeby medyków reprezentujących różne pokolenia. Śledzimy też raporty branżowe dotyczące tych zagadnień. Wiemy, że często lekarze są otwarci na rozwiązania, które ułatwiłyby im pracę, a pacjentom poruszanie się po systemie ochrony zdrowia, potrzebują jednak przede wszystkim solidnych narzędzi i edukacji na temat nowych rozwiązań. Od wielu miesięcy realizujemy projekt „Akademia CSIOZ”, a po zmianie nazwy naszej organizacji – „Akademia CeZ”. Dotychczas w ramach tego przedsięwzięcia przeszkoliliśmy ponad 3,1 tysiąca osób, wśród nich oczywiście wielu lekarzy z całej Polski – wyjaśnia Agnieszka Kister.

- Świetnie rozumiemy, że rolą instytucji publicznych, takich jak nasze Centrum, jest tworzenie i wdrażanie nowych narzędzi cyfrowych, ale również budowanie świadomości na ich temat wśród lekarzy i opinii publicznej – dodaje.

- Aby sprostać tym zadaniom, tworzymy programy edukacyjne i prowadzimy działania szkoleniowe, pozwalające środowisku medycznemu korzystać z ogromnego potencjału tkwiącego w rozwiązaniach cyfrowych. - podkreśla Agnieszka Kister.

Akademia CeZ otwarta dla wszystkich zainteresowanych

- Jak wspomniałam, w Centrum e-Zdrowia mocno stawiamy na budowanie i poszerzanie cyfrowych kompetencji kadr lekarskich. Szczegółowo informujemy środowisko medyczne o tym, w jaki sposób przygotować się do stosowania nowych rozwiązań - zaznacza dyrektor Kister. - Wszystkich zainteresowanych zachęcam i zapraszam do udziału w „Akademii CeZ”. Kolejne szkolenia zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące. Z oczywistych względów, na razie będę one przeprowadzane w sposób zdalny. Obecnie ich tematyka koncentruje się przede wszystkim na elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym oczywiście także na e-skierowaniach.– dodaje.

Na stronach CeZ podane są informacje o terminach szkoleń, można także zapisać się na wybrany kurs: https://cez.gov.pl/akademia-cez. Materiały edukacyjne dostępne są na: http://bit.ly/e-skierowanieCeZ. Centrum e-Zdrowia zaprasza wszystkich lekarzy do kontaktu i zadawania pytań dotyczących e-skierowań na adres: e-skierowanie@cez.gov.pl.

Rozwiązania tworzymy w dialogu z użytkownikami

- Kolejną istotną kwestią jest konieczność projektowania oraz wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych w dialogu z ich użytkownikami, m.in. z pacjentami i kadrą medyczną. To lekarze wiedzą najlepiej, jakich rozwiązań najbardziej potrzebują w swojej codziennej pracy. Dlatego nasze projekty, plany, a czasem już gotowe produkty chcemy rozwijać, będąc w stałej relacji ze środowiskiem medycznym - podkreśla Agnieszka Kister.

Zaznacza, że właśnie dzięki takiemu podejściu każda nowa funkcjonalność lub usługa cyfrowa będzie ułatwiać pracę personelowi medycznymi, w szczególności poprzez redukcję obciążeń administracyjnych.

- Udane wdrożenie e-recepty, a także dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu e-skierowań dowodzą, że te rozwiązania świetnie same się bronią. Dzięki temu wprowadzanie kolejnych elementów budujących cyfrową dojrzałość naszego systemu opieki zdrowotnej powinno przebiegać coraz sprawniej - podsumowuje dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Materiał pierwotnie opublikowany na https://www.rynekzdrowia.pl/Technologie-informacyjne/e-skierowanie-jest-kolejnym-waznym-etapem-cyfryzacji-ochrony-zdrowia-w-Polsce,214738,7.html