Od 1 listopada będą wypłacane dodatkowe wynagrodzenia dla całego personelu walczącego z Covidem-19 w szpitalach II i III poziomu, dodatkowo dla ratowników medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych w laboratoriach szpitali - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W czasie piątkowej konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia odniósł się do kwestii procedowania ustawy dotyczącej dodatków dla personelu medycznego delegowanego przez wojewodów. Wyjaśnił, że "ta ustawa mówi o dodatku dla personelu medycznego delegowanego do szpitala do walki z covidem".

Przypomniał, że "1 listopada minister zdrowia Adam Niedzielski wydał polecenie Narodowemu Funduszowi Zdrowia wypłaty dodatkowych 100 proc. wynagrodzenia dla całego personelu medycznego, który pracuje na pierwszej linii walki z Covidem-19".

"To nie jest tak, że dodatki zostaną przyznane tylko osobom wskazanym w ustawie, ponieważ w tej chwili odbywa się aneksowanie umów między szpitalami a NFZ" - wyjaśnił Andrusiewicz.

Zapewnił, że "na podstawie tych aneksów - już za listopad - będą wypłacane dodatkowe wynagrodzenia dla całego personelu walczącego z Covidem-19 w szpitalach II i III poziomu, dodatkowo dla ratowników medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych w laboratoriach szpitali.

W poleceniu, które weszło w życie z dniem podpisania (1 listopada br.) przesądzono, że obejmie ono poza wcześniej wskazanym personelem medycznym szpitali II i III poziomu, również podmioty lecznicze, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izby przyjęć, a także laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.