Jeśli ktoś ma wysoką gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu lub smaku – powinien podjąć samoizolację oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Od jego decyzji zależy bowiem dalsze postępowanie - wyjaśnia Centrum Informacyjne Rządu.

W informacji przekazanej w poniedziałek PAP Centrum Informacyjne Rządu apeluje do obywateli, aby kontrolowali swój stan zdrowia i w razie niepokojących objawów chorobowych niezwłocznie kontaktowali się telefonicznie z lekarzem POZ.

POBIERZ PORADNIK CIR

CIR wyjaśnia, że jeśli ktoś obserwuje u siebie: wysoką gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu lub smaku, a także bóle mięśni i głowy, biegunkę, wysypkę - powinien przede wszystkim odizolować się od innych osób i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Informacje z placówkami POZ, do których można się zgłosić są na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ.

Zaznaczono, że obowiązkiem lekarza jest zdecyduje o ewentualnym skierowaniu na test. On również poda informację o dalszej formie leczenia. Lista miejsc, gdzie możesz zrobić test znajduje się na stronie www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.

Podano, że skierowanie na test jest jednoznaczne z kwarantanną. "Po skierowaniu na test należy wybrać mobilny punkt pobrań, w którym można go zrobić. Poza tym, trzeba także zainstalować obowiązkową aplikację "kwarantanna domowa" i czekać na wynik testu. Informacje na ten temat można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta" - podaje Centrum Informacyjne Rządu.

"Od czasu skierowania na test pacjent automatycznie znajduje się dziesięciodniowej kwarantannie (10 dni od dnia następującego po dniu zlecenia testu). "Kwarantanna nie dotyczy ona jednak domowników" - wyjaśniono w informacji.

Podkreślono, że dodatni wynik testu oznacza izolację. "Jeżeli wynik testu okaże się dodatni, automatycznie pacjent zostaje objęty izolacją. W zależności od stanu zdrowia lekarz rodzinny może: skierować osobę do szpitala, lub zdecydować o leczeniu w domu" - czytamy w informacji.

"W wypadku, gdy niemożliwa jest izolacja domowa, lekarz może skierować do izolatorium. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy przebywanie w domu narażałoby na zakażenie koronawirusem najbliższych" - dodano.

Centrum Informacyjne Rządu apeluje do Polaków o obserwowanie swojego stanu zdrowia. "Pojawienie się nasilonych objawów i pogarszające się samopoczucie powinno osobę skłonić do kontaktu z lekarzem POZ lub udania się na oddział zakaźny szpitala". Podkreślono, że jeśli stan chorego jest ciężki, należy zadzwoń po karetkę na nr 112.

Wyjaśniono, że dodatni wynik testu oznacza, że domownicy chorego zostają objęci kwarantanną (od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej). Z koli ujemny wynik testu zarejestrowany w systemie EWP przez laboratorium automatycznie zwalnia nas z kwarantanny

Na stronie gov.pl/koronawirus można znaleźć aktualne zasady bezpieczeństwa w tym m.in., w jaki sposób przygotować się do testu na koronawirusa, czy w jakich sytuacjach należy się zasiłek opiekuńczy na dziecko.