Bez taryfy ulgowej na czas pandemii, czyli 30 dni – tyle muszą czekać lekarze stażyści na prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli pomiędzy datą rozpoczęcia stażu i zakończenia studiów upłynęło więcej niż 90 dni. W normalnej sytuacji to nie problem, ale obecnie już w pierwszym miesiącu pracy wielu z nich trafiło na kwarantannę lub zwolnienie. I zostało bez żadnych świadczeń.
W sytuacji gdy niemal każdego dnia notujemy wzrosty zakażeń, a rządzący dążą do możliwie najszerszej mobilizacji medyków, okazuje się, że nie wszyscy mogą liczyć na takie samo wsparcie. Chodzi o lekarzy stażystów, którzy z początkiem października rozpoczęli staż podyplomowy. Jest on jednym z warunków uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu i odbywa się na podstawie umowy o pracę z podmiotem leczniczym. Ponieważ wielu z nich już na początku zetknęło się z koronawirusem, zastanawiają się, czy mają obecnie prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli jednak dyplom ukończenia studiów otrzymali w czerwcu, to przystąpili do odbycia stażu po okresie dłuższym niż 90 dni. Pojawiają się wątpliwości, czy również w obecnych okolicznościach obowiązuje ich zasada, że dopiero po przepracowaniu 30 dni mogą ubiegać się o świadczenie chorobowe.
– Nie przepracowałem jeszcze miesiąca, ale miałem natomiast kontakt z zakażonymi pacjentami w szpitalu. Teraz sam mam objawy. Czy w razie wyniku pozytywnego będę mógł liczyć na jakieś świadczenie? – takie pytania zadawane są coraz częściej w gronie młodych lekarzy. Niektórzy próbują przekonywać, że kilka dni więcej nie robi wielkiej różnicy i że w okresie pandemii nie będzie to zbyt dokładnie weryfikowane.
ZUS ma jednak inne zdanie na ten temat. W odpowiedzi na pytanie DGP wskazuje, że w takich przypadkach zastosowanie mają ogólne zasady wynikające z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870). Na mocy jej przepisów lekarze stażyści, którzy rozpoczęli staż po okresie dłuższym niż 90 dni od ukończenia studiów, prawo do zasiłku chorobowego zyskają po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (w przypadku pracowników). W okresie wyczekiwania im on nie przysługuje.
ZUS wskazuje, że nie ma odrębnych regulacji dla lekarzy, którzy zachorują na COVID-19 podczas odbywania stażu.
Przepisy przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 również nie przewidują prawa do zasiłku chorobowego bez wymaganego okresu ubezpieczenia.