Katalog e-usług w obszarze ochrony zdrowia systematycznie rośnie. Do e-recepty i Internetowego Konta Pacjenta w najbliższym czasie dołączy e-skierowanie, a w przyszłości cała dokumentacja medyczna pacjenta będzie dostępna elektronicznie.

Aż 79% lekarzy biorących udział w badaniu „Future Health Index 2020” twierdzi, że wykorzystanie nowoczesnych technologii w medycynie przyczynia się do poprawy wyników leczenia ich pacjentów. Konsultacje lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności są coraz powszechniejsze. Możliwość ich przeprowadzania doceniamy zwłaszcza w ostatnim czasie – w dobie epidemii COVID-19. Trend ten będzie postępował – w raporcie „The Future of Virtual Health” opublikowanym w kwietniu 2020 r. przewiduje się, że do 2040 r. 25% wszystkich świadczeń medycznych będzie realizowane zdalnie. Innowacyjne podejście do ochrony zdrowia poprawia funkcjonowanie całego systemu. Dzięki wdrażaniu e-usług medycznych świadczenia mogą być lepiej planowane, zarządzane i realizowane. W efekcie lekarze są mniej obciążeni dodatkowymi zadaniami, a pacjenci szybciej i sprawniej diagnozowani oraz leczeni.

Coraz więcej e-usług

Od 8 stycznia 2020 r. recepty obowiązkowo są wystawiane w postaci elektronicznej. Do końca września 2020 r. lekarze wystawili już ponad 360 mln e-recept. We wrześniu 2020 r. było to średnio w dniu roboczym ponad 1,6 mln elektronicznych recept. W całym kraju trwa również wdrożenie e-skierowań – wystawiło je ok. 30 tys. lekarzy. Liczba wystawianych elektronicznych skierowań wzrosła między czerwcem a lipcem 2020 r. niemal sześciokrotnie. Obu tym rozwiązaniom towarzyszą prace nad Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (EDM). Dostęp do niej będzie możliwy poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl. Wgląd w dokumentację będą mieć zarówno pacjenci, jak i personel medyczny – co ma niebagatelne znaczenie w przypadku np. akcji ratunkowych. EDM będzie też stanowić bazę dla nowych e-usług, m.in. w zakresie telemedycyny. W przyszłości planowane jest też wprowadzenie do systemu centralnej e-rejestracji oraz e-wizyt.

Szlak przetarty e-receptą

Wystawianie skierowań w postaci elektronicznej w całym kraju będzie obowiązkowe od 8 stycznia 2021 r. Wdrożenie tego rozwiązania jest o tyle łatwiejsze, że placówki medyczne wystawiają już e-recepty. Nie muszą więc ponownie podłączać się do systemu e-zdrowie (P1), niezbędnego do wystawiania również e-skierowań. Wystarczy, że zaktualizują system gabinetowy i dodadzą do niego moduł e-skierowania. Ponadto sam proces wystawiania e-skierowania jest bardzo podobny do wystawiania e-recepty.

W wirtualnym gabinecie

Aktualizację systemu gabinetowego przeprowadza jego dostawca. O tym, czy dany producent jest już gotowy wprowadzić to rozwiązanie, można przekonać się na stronie ezdrowie.gov.pl w zakładce poświęconej e-skierowaniu. Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji webowej, udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem www.gabinet.gov.pl. Umożliwia ona m.in. wystawienie i zrealizowanie e-skierowania oraz wystawienie e-recepty. Jest to rozwiązanie dedykowane szczególnie małym przychodniom i gabinetom lekarskim, które nie korzystają z własnych systemów gabinetowych. Dla większych placówek aplikacja może być przydatna np. w celach kontrolnych. – Moim zdaniem ta aplikacja to dobre rozwiązanie awaryjne – mówi Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej. – Lekarz powinien pracować w aplikacji gabinetowej, tej dobrze mu znanej i skonfigurowanej pod jego potrzeby. Takie portale jak gabinet.gov.pl wykorzystywać powinniśmy wtedy, kiedy niedostępna jest nasza aplikacja albo coś działa nie tak, jak powinno – radzi.

Ważne i dla pacjenta, i dla lekarza

Zarówno pacjenci, jak i lekarze chcą korzystać z innowacyjnych rozwiązań, a postępująca elektronizacja świadczeń zdrowotnych jest odpowiedzią na te potrzeby. Dzięki wprowadzonym narzędziom lekarze efektywniej diagnozują i leczą pacjentów. Już dziś pacjent może otrzymać e-receptę i e-skierowanie po telekonsultacji bez konieczności wychodzenia z domu. Elektronicznych usług ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeń będzie coraz więcej – od cyfryzacji w obszarze ochrony zdrowia nie ma już odwrotu.

E-skierowania – to kolejny etap wdrażania e-zdrowia, naturalny krok po wprowadzeniu e-recepty. Dzięki e-skierowaniom będzie łatwiej zarządzać ruchem pacjentów – pacjenci nie będą już mogli rejestrować się w kilku kolejkach jednocześnie, co ograniczy nadużywanie świadczeń przez osoby, które zabierają miejsce innym pacjentom, chcącym skorzystać z porady specjalistycznej.

E-skierowanie ograniczy też koszty osobowe w rejestracji poradni specjalistycznej poprzez możliwość automatyzacji całego procesu, tworzenia raportów o kolejkach itp. Dla pacjenta
bardzo ważne jest, że nie musi udawać się ze skierowaniem do poradni, wystarczy, że poda kod e-skierowania i swój PESEL w rejestracji online lub przez telefon. Mam nadzieję, że w przyszłości za e-skierowaniem pójdzie też proste udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy kierującym a wykonującym świadczenie.

Materiał pierwotnie opublikowany na https://itwadministracji.pl/2020/10/14/przyszlosc-ochrony-zdrowia-jest-cyfrowa/

Partnerem artykułu jest Centrum e-Zdrowia