Będzie więcej czasu na zaszczepienie dziecka przeciwko zakażeniom rotawirusowym – preparat można będzie podać do 32. tygodnia życia, a nie do 24., jak pierwotnie przewidywano.
Resort zdrowia uwzględnił tym samym postulaty zgłaszane w ramach konsultacji nowelizowanego rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Zostało ono już skierowane do publikacji; wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku.
Wysłany do uzgodnień projekt zakładał rozszerzenie kalendarza o szczepienie przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy, obejmujące dzieci pomiędzy 6. a 24. tygodniem życia. Eksperci zwracali jednak uwagę, że wskazuje to na preferowanie jednego preparatu, który może być podawany właśnie do ukończenia 24. tygodnia. Tymczasem na rynku jest też inny, możliwy do zastosowania u dzieci nieco starszych – do 32. tygodnia. Ministerstwo przychyliło się do tych uwag.
Nie zmieniono jednak zapisu – o co również wnioskowano w czasie konsultacji – by grona dzieci objętych nowym szczepieniem nie ograniczać do tych urodzonych po 31 grudnia br. – Objęcie pełnego rocznika dzieci urodzonych w 2021 r. nakłada obowiązek szczepienia na dzieci należące do tej samej kategorii wiekowej ze względu na rok urodzenia. Włączenie do obowiązku szczepienia od 1 stycznia 2021 r. wąskiej grupy dzieci urodzonych w 2020 r. stanowiłoby przyjęcie regulacji skutkującej rozróżnieniem obowiązku realizacji szczepienia w ramach jednego roku kalendarzowego – uznali autorzy rozporządzenia.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw