Do 30 czerwca przyszłego roku można będzie się rozliczać z NFZ. Od 6 października fundusz ma przyjmować wnioski w tej sprawie od placówek, które w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19 nie mogły w pełni zrealizować świadczeń objętych umową.
Jak zapewnia NFZ, więcej czasu na rozliczenie zakontraktowanych świadczeń umożliwi pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązania. O wprowadzenie takiego rozwiązania szefowie lecznic apelowali od dawna.
Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. poz. 1493) oraz rozporządzenia z 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1548).