Nie tylko leczenie szpitalne, ale również wszystkie inne świadczenia udzielane pacjentom, którzy nie ukończyli 18 lat, będą finansowane bezlimitowo dzięki ustawie o Funduszu Medycznym.
Przyjęta na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa pierwotnie zakładała, że zniesione zostaną limity na świadczenia szpitalne. Jak jednak zwraca uwagę Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradzającej placówkom medycznym, w toku prac przepisy zostały zmienione, dzięki czemu bezlimitowo finansowane będą wszystkie rodzaje świadczeń dla dzieci. Wskazuje w tym kontekście art. 32. 1. ustawy o funduszu, który mówi o subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnym, oraz przepisy zmieniające ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
– Wynika z tego, że ze środków subfunduszu finansuje się koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci w każdym zakresie świadczeń. Kwota zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy jest zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy – podkreśla prawnik. Czyli lecznica dostanie pieniądze za wszystkie usługi, które wykona.
Co to oznacza dla pacjentów? Jego zdaniem przede wszystkim zmniejszenie kolejek, np. w tak wrażliwych dziedzinach jak rehabilitacja lecznicza, na którą teraz czeka się bardzo długo, również w przypadku dzieci.
Na problem kolejek zwraca także uwagę Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. – Jeśli nie będę miał limitów, to ok. 30–35 proc. pacjentów będzie mogło szybciej skorzystać z leczenia, nie będzie czekało w kolejkach – mówi.
– To znacząco poprawi dostęp do świadczeń, m.in. z zakresu ortopedii dziecięcej, a w naszym przypadku są to bardzo poważne schorzenia, np. wady wrodzone kończyn dolnych, skoliozy, cała grupa pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzieci czekają a ich rodziny piszą prośby o przyspieszenie przyjęcia. To są dzieci, które się rozwijają, i to, czego natychmiast nie zoperujemy, tego już potem nie odtworzymy – dodaje.
Jak podkreśla, jego szpital zakończył rok 2019 nadwyżką wykonanych świadczeń z zakresu ortopedii dziecięcej na kwotę 2 mln 200 tys. zł. A w systemie ryczałtowych rozliczeń teoretycznie pojęcia nadwykonań już nie ma, więc trudno odzyskać jest pieniądze z tego tytułu. – Zniesienie limitów oznacza w naszym przypadku lepszą dostępność do świadczeń w bardzo trudnych i skomplikowanych schorzeniach, bez ryzyka złamania dyscypliny finansów publicznych i wchodzenia w nadwykonania – tłumaczy. I podkreśla, że jest to tym ważniejsze dla jego placówki, że otrzymała ona właśnie pozytywną opinię dotyczącą rozbudowy oddziału ortopedii dziecięcej.
Fundusz Medyczny ma również finansować m.in. innowacyjne, trudno dostępne terapie, w tym w ramach ratunkowego dostępu do technologii medycznych. Część pieniędzy trafić ma na profilaktykę, a także na modernizację i wyposażenie szpitali. Roczny limit wydatków nowego funduszu to 4 mld zł; w tym roku – 2 mld zł.
Etap legislacyjny
Ustawa w Senacie