Powołałem zespół do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia złożony z najlepszej klasy ekspertów w dziedzinie medycyny - poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zadaniem zespołu będzie m.in. przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Szef resortu zdrowia poinformował, że w skład zespołu wejdą: prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej dr Michał Byliniak; rektor gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, prezes NRL prof. Andrzej Matyja, prezes Polskiej Fundacji polskiej Opieki Zintegrowanej dr Andrzej Zapaśnik, przewodniczący porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Filip Płużański. Przewodniczącym zespołu został prof. Tomasz Hryniewiecki.

Niedzielski podkreślił, że głównym zadaniem zespołu jest przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

"Dzisiaj rozpoczęliśmy naszą dyskusję od omawiania pomysłu na tzw. recovery plan, czyli plan odbudowy zdrowia Polaków. Chodzi mi o przywrócenie dostępności do usług medycznych, pełnej dostępności, z jaką mieliśmy do czynienia przed czasem pandemii, a jednocześnie nadganiania tego deficytu zdrowia, który właśnie wynika z pandemii" - powiedział minister.

Reklama

Poinformował, że omawiany plan ma trzy założenia. "Pierwszym planem będzie propozycja czegoś w rodzaju bonu na profilaktykę, to może nie będzie dosłownie bon, ale będzie to pewien pakiet badań, które każda osoba w wieku powyżej 40 roku życia będzie mogła wykonać" - powiedział Niedzielski.

Jak dodał, drugim zagadnieniem jest kwestia "uwalniania limitów" w leczeniu specjalistycznym. "Chcielibyśmy w ten sposób na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej znieść limity. Punktem wyjścia jest to, że zniesiemy je na pewien czas całkowicie, po to, żeby ta dostępność do usług pozwoliła nadganiać zaległości i szybciej likwidować kolejki" - wskazał.

"Trzecim obszarem jest poziom leczenia szpitalnego. Chcemy skoncentrować się na dwóch dziedzinach - onkologii kardiologii" - zapowiedział.

Zadania zespołu to m.in. wskazanie obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających zmian, wypracowywanie propozycji modyfikacji istniejących rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, analiza i ocena propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia opracowanych przez inne podmioty, podsumowanie funkcjonowania przyjętych rozwiązań.