Seniorzy z grup ryzyka mogą przebadać się bezpłatnie w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Na badanie ultrasonograficzne, realizowane w ośrodkach w kraju, można zapisać się za pośrednictwem infolinii.

Badania przesiewowe realizowane są w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.

Wykonywane są u osób w wieku 65 lat i więcej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego: choroba wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, płeć męska.

Badania przesiewowe mają zwiększyć wykrywalność tętniaków aorty brzusznej. W latach 2018-2020 – jak informuje Ministerstwo Zdrowia – planowane jest objęcie badaniem przesiewowym 30 tys. osób.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 211-18-64. Infolinia pracuje od 8.00 do 16.00.

Program badań przesiewowych realizowany jest w kilkunastu ośrodkach w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i w zachodniopomorskim. W woj. lubuskim nie został wybrany ośrodek wykonujący te badania.