Prezydent Andrzej Duda w piątek podpisał nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

"Ustawa ma na celu poprawę warunków kształcenia i zwiększenie liczby lekarzy specjalistów. Umożliwia szybsze przystępowanie lekarzy do lekarskiego egzaminu końcowego oraz lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego. Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które ukończyły 10 semestrów z 6-letnich jednolitych studiów na kierunku lekarskim lub 8 semestrów z 5-letnich jednolitych studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym" – napisano na stronie prezydenta.

Przypomniano także, że regulacja wprowadza zmiany dotyczące stażu podyplomowego, a także porządkuje uregulowania dotychczasowe, zmierzając do nadania im kompleksowego charakteru. Ponadto wprowadza nowe procedury szkolenia specjalizacyjnego we wszystkich dziedzinach medycyny i naboru lekarzy na specjalizacje.

Ustawa zmienia ponadto przepisy dotyczące przeprowadzania eksperymentu medycznego. Nowelizuje ponadto przepisy dotyczące klauzuli sumienia lekarza. Zmiana spowodowana jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów.(PAP)