Przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19, którego celem jest m.in. remisja choroby, poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz sprawności fizycznej zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"W celu rozwiązania […] problemów w opiece nad pacjentami, którzy chorowali na COVID-19, jest konieczne wypracowanie modelu opieki rehabilitacyjnej nad tymi pacjentami i sprawdzenie jego efektywności" - napisał resort w uzasadnieniu projektu. Stąd pomysł opracowania programu rehabilitacji, by osoby po przebytej chorobie mogły wrócić do pełnej sprawności.

W projekcie rozporządzenia zostały określone modele fizjoterapii oddechowej oraz świadczenia opieki zdrowotnej dla tej grupy chorych.

Program ma być finansowany w ramach środków przewidzianych w planie finansowym NFZ, w ramach przesunięć pomiędzy pozycjami planu finansowego.

Na podstawie informacji przekazanych przez NFZ zakładany koszt pobytu pacjenta po COVID-19 na takim oddziale wynosiłby 200 zł na dobę (i byłby finansowany w ramach NFZ). Przy założeniu, że oddział liczyłby 50 łóżek, koszt pobytu pacjentów wynosiłby 50 x 200 = 10 000 zł/doba.

W ocenie MZ, projekt rozporządzenia pozytywnie wpłynie na rodzinę, obywateli, osoby starsze i niepełnosprawne, a także gospodarstwa domowe.

"Wdrożenie postępowania rehabilitacyjnego u osób po przebytej chorobie COVID- 19 może zapobiec: przedłużającemu się powrotowi do pracy, zmniejszeniu zdolności zarobkowej, ograniczeniu codziennej aktywności, utraty niezależności, podatności na infekcje i pojawieniu się innych chorób współistniejących" - czytamy w uzasadnieniu.

Obecnie w Polsce zanotowano 38 457 przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Wyzdrowiało 27 756 osób.

Reklama