Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski powołał grupę ekspertów, która zajmie się opracowaniem "mapy drogowej" powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów po czasie epidemii - poinformował we wtorek NFZ.

Jak podał Fundusz, pierwszym zadaniem zespołu będzie sprawdzenie, jak obecnie wygląda dostęp do świadczeń medycznych i realizacja umów z NFZ. Eksperci wskażą też ograniczenia, które wpływają na zmniejszenie dostępności do procedur medycznych i ryzyka, które wiążą się z powrotem do czasu przed pandemią. Ponadto zaproponują rozwiązania finansowe i prawne, które pozwolą na rozliczenie wykonania umów z Funduszem za okres zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

"Powołanie zespołu jest ważnym krokiem do płynnego przywrócenia pełnej możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami. Jednocześnie powrót do stanu przed pandemią musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu" – podkreślił prezes Niedzielski.

Pracami zespołu kieruje Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych. W pracach zespołu będzie uczestniczyła też grupa zewnętrznych doradców.

Do 30 września br. zespół ma przygotować analizę i przedstawić wnioski, które ułatwią przywrócenie dostępu do świadczeń medycznych. Zespół może też zaproponować rozwiązania prawne, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu.