Finansowanie kosztownych terapii, bezlimitowe leczenie dzieci, wsparcie profilaktyki, a także modernizacja i doposażenie szpitali – na te m.in. cele mają trafić pieniądze z Funduszu Medycznego. Projekt ustawy o jego utworzeniu prezydent Andrzej Duda przekazał już do Sejmu; wczoraj został on skierowany do biura legislacyjnego w celu zaopiniowania.
Powołanie funduszu prezydent zapowiedział w marcu, po tym jak zgodził się na 2 mld zł rekompensaty za niewpłacony abonament dla TVP i Polskiego Radia – mimo apeli o weto i propozycji, by przeznaczyć je na leczenie onkologiczne.
W projekcie, który trafił do Sejmu, na fundusz są 4 mld zł (w latach 2021–2029, a w tym roku 2 mld zł). Pieniądze te mają być ukierunkowane na trzy filary: świadczenia i leki, inwestycje oraz profilaktykę. W tym pierwszym chodzi o wprowadzenie bezlimitowych świadczeń szpitalnych i specjalistycznych dla dzieci, planowe leczenie za granicą oraz leki dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) – przede wszystkim w chorobach rzadkich i nowotworowych. Ustawa ma też uprościć procedury RDTL. Jeśli chodzi o inwestycje, wskazuje się m.in. na budowę, modernizację i doposażenie „infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia”, m.in. szpitali. Środki przewidziane w ramach filaru profilaktycznego mają trafiać głównie do samorządów realizujących programy zdrowotne i do placówek medycznych, m.in. by zwiększyć skuteczność programów badań przesiewowych.
Wcześniej pierwszy z filarów miał dotyczyć przede wszystkim leczenia onkologicznego i chorób rzadkich dzieci i dorosłych. W projekcie został on rozszerzony, bo w uzasadnieniu mowa jest o zniesieniu limitów dla wszystkich świadczeń udzielanych dzieciom. Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradzającej placówkom medycznym, który sam niedawno apelował – m.in. do prezydenta – o wprowadzenie takiego rozwiązania, zwraca jednak uwagę, że z projektu wynika, iż chodzi o świadczenia objęte ryczałem (prawdopodobnie, bo jest w nim błąd pisarski, odwołanie do nieistniejącego artykułu). To oznaczałoby, że wciąż objęte limitami pozostałyby m.in. rehabilitacja i stomatologia.
Przychodami funduszu mają być wpływy z opłat, o których mowa w art. 95e ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.), czyli pobieranych za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji (2–4 tys. zł w zależności od wartości inwestycji; składa się je przed utworzeniem nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych, lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej). Zasilany ma być też dotacjami z budżetu, z części, której dysponentem jest minister zdrowia, oraz dobrowolnymi wpłatami i darowiznami.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przekazany do Sejmu