Dziennik Gazeta Prawna zaprasza na Galę V edycji Rankingu Zdrowia Polski, która odbędzie się w nowej formule online na stronie gazetaprawna.pl, 23 czerwca br. o godz. 11.00.
Dziennik Gazeta Prawna

Ideą rankingu jest przybliżenie lokalnym społecznościom potencjału poszczególnych miast i powiatów. To także okazja do pokazania sposobu kreowania regionalnej polityki zdrowotnej oraz warunków leczenia, jakie poszczególne samorządy zapewniają swoim mieszkańcom. Ranking skierowany jest do powiatów oraz miast na prawach powiatu.

Dla samorządów udział w rankingu to możliwość sprawdzenia się na tle innych jednostek terytorialnych.

Uroczystość ogłoszenia wyników poprzedzi debata pt. „Działania kryzysowe w systemie ochrony zdrowia – zarządzanie w czasie zarazy a normalności".

Zagadnienia:

- Sytuacje kryzysowe wyzwaniem, ale również szansą na zmianę modelu zarządzania w placówce ochrony zdrowia?
- Inwestycja w jakość – skuteczna recepta na walkę z zakażeniami
- Niezbędne działania w czasie zarządzania kryzysem. Czy warto wprowadzać je i stosować w czasie „normalności”?
- Wykorzystywanie nowoczesnych systemów informatycznych – teleporady, telekonsultacje. Czy trafią na stałe pod dachy lecznic?
- Czego - w kontekście zarządzania placówkami ochrony zdrowia i jakością udzielanych świadczeń - nauczyła nas walka z koronawirusem?
- Rekomendacje zmian
- Dostępność do leków. Czy w czasie pandemii jest kluczowa? Jak szybko branża może reagować i przestawiać produkcje, jak włączyła się we wsparcie systemu, jakie wnioski wysnuła na przyszłość, czy jest pole do współpracy z samorządami i podległymi im placówkami?

Paneliści:

• Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, Ministerstwo Zdrowia

• Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych

• prezes Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

• Dr hab. n. med. prof. WUM Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego

• Paweł Rabiej, z-ca prezydenta m.st. Warszawy

• Stanisław Sienko, z-ca prezydenta Miasta Rzeszowa

Wyniki rankingu zostaną opublikowane również w specjalnym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, który ukaże się 24 czerwca.

Dziennik Gazeta Prawna