Otrzymaliśmy zgodę na rozszerzenie badań klinicznych leków kardiologicznych pomocnych w walce z COVID-19 na kolejne cztery ośrodki - powiedział PAP prof. Jacek Kubica z Collegium Medicum UMK. Pierwsi czterej pacjenci, którzy otrzymali leki kardiologiczne w szpitalu w Grudziądzu, wyzdrowieli.

Zgoda Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczy oddziału kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach oraz oddziałów polsko-amerykańskich klinik serca w Tychach, Zgierzu oraz Kędzierzynie-Koźlu.

"Planujemy włączenie leków kardiologicznych dla pacjentów chorych na COVID-19 hospitalizowanych w tych ośrodkach jeszcze w tym tygodniu" - powiedział PAP prof. Kubica.

Reklama

Przekazał też informacje dotyczące badań klinicznych przeprowadzonych dotychczas w jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Grudziądzu, gdzie leki podano czterem pacjentom. "W Szpitalu w Grudziądzu do badania włączono czterech pacjentów. Wyzdrowieli oni z COVID-19 i nie obserwowano działań ubocznych stosowanego leczenia" - podkreślił szef grupy badawczej, która zajmuje się pomocą w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Badanie Recovery-Sirio, prowadzone u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 z objawami infekcji, uzyskało wcześniej pozytywną opinię Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pierwszym autorem tego badania jest prof. Jacek Kubica, a drugim prof. Eliano Pio Navarese. Leki kardiologiczne mają pomóc osobom we wczesnej fazie choroby. Naukowcy stawiają hipotezę, że zastosowanie leków, które modyfikują błonowe kanały jonowe na wczesnych etapach zakażenia nowym koronawirusem, może łagodzić przebieg kliniczny COVID-19.

"Testowane leki są powszechnie znane i stosowane w kardiologii. Pierwszy z nich jest lekiem antyarytmicznym, stosowanym w leczeniu zaburzeń rytmu, takich jak migotanie przedsionków oraz częstoskurcze nadkomorowe i komorowe. Drugi stosowany jest u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową. Oba te leki wykazują działanie antagonistyczne wobec kanałów jonowych. Na podstawie wcześniejszych badań na hodowlach komórkowych wykazano, że zablokowanie tych kanałów w komórkach człowieka ogranicza inwazję i rozprzestrzenianie się wirusa" – wskazał prof. Kubica.

Zdaniem naukowców zahamowanie wnikania wirusa do komórek, jego replikacji i rozprzestrzeniania się może mieć istotny wpływ na przebieg kliniczny choroby – łagodząc objawy i zmniejszając częstość progresji do ciężkiego stanu pacjenta.

Leki zostaną podane łącznie 804 pacjentom. Terapia potrwa 14 dni.

Grupa badawcza z Collegium Medicum UMK zgłasza gotowość współpracy z kolejnymi chętnymi ośrodkami. Chętne szpitale powinny się skontaktować z Katedrą i Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.