Od 1 lipca 2020 r. wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów wzrośnie z 2700 na 2900 zł brutto – przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, skierowany w czwartek do konsultacji publicznych.

Zmiana rozporządzenia – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W ocenie skutków regulacji resort podał, że projekt będzie oddziaływał na grupę ok. 68 tys. stażystów. Prognozy – jak wyjaśniono – odnośnie liczby absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w latach 2020-2029 oparte są na danych o przyznanych limitach dla uczelni medycznych w latach 2011/2012-2019/2020 dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Osoby, które ukończą wydziały medyczne to osoby, które – jak wskazano – potencjalnie podejdą do realizacji stażu podyplomowego.