Termin wyznaczono teraz na okres od 23 czerwca do 31 lipca 2020 r. Wcześniej obowiązywał termin od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 r.