Resort zdrowia doprecyzował zasady wykonywania pracy przez osoby oddelegowane przez wojewodów do zwalczania epidemii. Wojewodowie liczą, że to zwiększy zainteresowanie apelem, jaki wystosowali do środowiska medycznego.
Przypomnijmy, po tym, jak niektórzy z nich zaczęli wydawać skierowania niezgodnie z przepisami, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaleciło, by przez samorządy zawodowe zaapelować do medyków, aby zgłaszali się na ochotników. Gdy w zeszłym tygodniu pytaliśmy wojewodów, jaki jest odzew na ten apel, urzędy w większości odpowiadały, że wciąż czekają.
W piątek Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat precyzujący kwestie, które budziły wątpliwości. Wskazało m.in., że oddelegowanym przysługuje zwrot kosztów za dojazd i nocleg, dieta na wyżywienie i ubezpieczenie. Opisano także sposób wynagradzania (www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii).
– Zakładamy, że po zapoznaniu się z tym materiałem środowisko medyczne będzie mogło już konkretnie odnieść się do naszego apelu. W dalszym ciągu czekamy zatem na zgłoszenia – informuje Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.