Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy planuje na początku maja zakończyć budowę dwóch prototypów prostego respiratora do wspomagania pacjentów z niewydolnością oddechową – poinformował rzecznik uczelni Franciszek Bromberek.

Prototypy zostaną przekazane do badań w warunkach klinicznych, mających na celu dopuszczenie do stosowania urządzeń w szpitalach. Przygotowywane urządzenie ostatnio przeszło próby z wykorzystaniem sztucznego serca.

"Naszym założeniem jest jak najszybsze zbudowanie prototypów i przekazanie ich do dalszych prac. Planujemy prace te zakończyć w pierwszych dniach maja" – podkreślił rzecznik.

Prace projektowe na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym podjęto przed trzema tygodniami, z myślą o pacjentach chorych na CVID-19, mających trudności z samodzielnym oddychaniem.

W konstruowanie prostego respiratora zaangażowani są naukowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej i pracownicy bydgoskich firm Climat i Medseven.

Zespołowi przewodniczy rektor uczelni prof. inż. Tomasz Topoliński. Nadzór medyczny nad pracami sprawuje zastępca komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy płk dr Robert Włodarski, który jest anestezjologiem. Zajął się on m.in. sformułowaniem założeń i warunków krytycznych koniecznych dla bezpieczeństwa pacjenta, które musi spełnić respirator.

Kontakty naukowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z przedsiębiorcami i ekspertami medycznymi wiążą się z prowadzonym na Wydziale Inżynierii Materiałowej kierunkiem studiów inżynieria biomedyczna.

Projektem budowy tego respiratora zainteresowało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które udzieliło wsparcia w wysokości 125 tys. zł.