Los ustawy wprowadzającej opłatę cukrową nadal nie został przesądzony. Choć Sejm miał zająć się nią na ostatnim posiedzeniu, punkt ten spadł ostatecznie z porządku obrad.
Przypomnijmy, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów została 13 marca odrzucona przez Senat. Sejm może odrzucić uchwałę Senatu odrzucającą ustawę w całości, jeżeli tego nie zrobi, sprzeciw Izby Wyższej staje się skuteczny.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia jednak, że plan, by nowa ustawa weszła w życie 1 lipca br., pozostaje aktualny.
Ustawa wprowadzić ma opłatę prozdrowotną, którą będą obciążone napoje z określoną zawartością cukru, a także małpki, czyli napoje alkoholowe sprzedawane w małych objętościach. Zgromadzone dzięki temu środki przeznaczone by zostały na zwalczanie chorób związanych z nadmiernym spożyciem cukru, takich jak nadwaga, otyłość, oraz działania edukacyjne i profilaktykę.
Z opłaty wyłączone mają być m.in. napoje mleczne oraz izotoniki, a także te z 20-procentową zwartością soku owocowego lub warzywnego.
Podczas dyskusji w Senacie – podobnie jak to miało miejsce w Sejmie – wskazywano na potrzebę wprowadzenia dłuższego vacatio legis – aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać najwcześniej od 1 stycznia 2021 r. i pozwoliły przedsiębiorcom należycie się do nich przygotować.
Senatorowie kwestionowali również ograniczenie pojemności opakowań napojów alkoholowych do 300 ml, podnoszono też kwestię wybiórczości opodatkowania tylko niektórych produktów zawierających dużą ilość cukru oraz innych produktów niekorzystnych dla zdrowia, wskazując, że ich katalog powinien być znacznie szerszy i obejmować np. chipsy.
Etap legislacyjny
Ustawa odrzucona przez Senat