Los ustawy wprowadzającej opłatę cukrową nadal nie został przesądzony. Choć Sejm miał zająć się nią na ostatnim posiedzeniu, punkt ten spadł ostatecznie z porządku obrad.
Przypomnijmy, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów została 13 marca odrzucona przez Senat. Sejm może odrzucić uchwałę Senatu odrzucającą ustawę w całości, jeżeli tego nie zrobi, sprzeciw Izby Wyższej staje się skuteczny.