Przepisy jasno wskazują, kogo można kierować do pracy w placówkach ochrony zdrowia i DPS-ach - podkreślił w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przypomniał, że do pracy przy zwalczaniu epidemii nie można kierować m.in. osób starszych i samotnie wychowujących dzieci.

Andrusiewicz w radiu TOK FM był proszony o komentarz do doniesień medialnych o przypadkach kierowania przez wojewodę mazowieckiego do pracy przy epidemii m.in. osób samotnie wychowujących dziecko.

Rzecznik MZ powiedział, że podczas codziennych telekonferencji z wojewodami resort zdrowia zwracał uwagę, że przepisy jasno wskazują, kogo można kierować do pracy w placówkach ochrony zdrowia i domach pomocy społecznej.

Wskazał, że prawo nie przewiduje możliwości kierowania osób starszych lub samotnie wychowujących dzieci do pracy przez wojewodów. "Liczę, że każdy z wojewodów ma taką listę - przynajmniej powinien mieć taką listę - medyków (których można kierować do pracy - PAP)" - dodał.

PAP pytał zespół prasowy wojewody mazowieckiego, czy dochodziło do sytuacji, w których skierowanie bądź kary nakładano na osoby, których wojewoda zgodnie z ustawą nie może wzywać do pracy. W odpowiedzi wyjaśniono, że w takich przypadkach wojewoda uchyla decyzję zarówno o oddelegowaniu, jak i o karze. Nie podano jednak, czy i ile razy do takich przypadków doszło.

Jak podał zespół prasowy, dotychczas wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wymierzył pięć kar po 5 tys. zł oraz dwie kary po 10 tys. zł. Do pracy skierował blisko 150 osób (stan na czwartek wieczorem), z czego w placówkach stawiło się około 30.

Zasady kierowania pracowników medycznych do pracy przy zwalczaniu epidemii regulują przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z nią do pracy niosącej ryzyko zakażenia, nie są kierowane m.in. osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży oraz osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat oraz osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat. W przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje rodziców, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowany wyłącznie jeden z nich.

Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana pracuje lub ma miejsce pobytu, wydaje wojewoda. W przypadku skierowania do pracy na obszarze innego województwa, decyzję wydaje minister zdrowia.

Na osoby, które nie wypełniają nałożonego obowiązku, można nałożyć karę administracyjną od 5 tys. zł do 30 tys. zł.