Obcokrajowcy, którzy nie są ubezpieczeni w Polsce, mają prawo m.in. do badań w kierunku koronawirusa – poinformował w piątek Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ poinformował, że wszystkie osoby, które przebywają na terytorium Polski, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, w tym COVID-19.

Zasady te dotyczą również osób, które nie mają obywatelstwa polskiego i uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

NFZ wskazał, że osoby niemające uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego mają pokrywane z budżetu państwa koszty świadczeń udzielanych w celu zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych oraz świadczeń związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i z chorobami zakaźnymi, a także badań sanitarno-epidemiologicznych.

NFZ wskazał w kontekście COVID-19, że osoby podejrzane o zakażenie lub zachorowanie, narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub z materiałem zakaźnym, obowiązkowo podlegają m.in. badaniom sanitarno-epidemiologicznym, hospitalizacji, izolacji, izolacji w warunkach domowych, kwarantannie i nadzorowi epidemiologicznemu.

Fundusz przypomina, że osoby przebywające w Polsce, ubezpieczone w państwie UE lub EFTA, niezmiennie mają prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez świadczeniodawców, którzy mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakres zależy od charakteru pobytu danej osoby i od rodzaju dokumentu, jakim się legitymuje.