Ministerstwo Zdrowia zmieniło przepisy dot. rozwiązań organizacyjnych w związku z COVID-19, chorobą wywoływaną przez nowego koronawirusa. Mają one uelastycznić decyzje kliniczne. Rozporządzenie skierowano w poniedziałek do ogłoszenia.
Reklama

Chodzi o nowe rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji. Zmiana, jak wskazuje resort, ma na celu uelastycznienie decyzji klinicznych, które mogą być podjęte przez personel medyczny oceniający stan kliniczny pacjenta w kontekście ryzyka wystąpienia COVID-19 i współistniejących stanów zdrowotnych.

MZ wyjaśnia, że zmiana jest konieczna, mając na uwadze wzrastającą liczbę przypadków podejrzenia i zachorowania na COVID-19, a także konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i przewidywaną sytuację dokonywania izolacji pacjentów w warunkach innych niż szpitalne. Resort ocenia, że jest ona szczególnie istotna z punktu widzenia szpitali przyjmujących co do zasady pacjentów niezakaźnych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem lekarz SOR lub izby przyjęć oceniałby ryzyko zachorowania na COVID-19 i jednocześnie stan kliniczny pacjenta. Po niezbędnym zaopatrzeniu medycznym i pobraniu materiału do badań diagnostycznych pacjent mógłby zostać przewieziony do szpitala zakaźnego w oczekiwaniu na wynik badania lub również skierowany do izolacji pozaszpitalnej, jeśli pozwalałby na to stan zdrowia.

W ocenie ministerstwa, proponowana zmiana wpłynie pozytywnie na organizację pracy szpitali, a także zmniejszy ryzyko zakażenia wśród personelu medycznego i innych pacjentów.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.