Osoby, które przebywały ostatnio w szpitalu, mogą się spodziewać telefonu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzwoniący do nich ankieterzy spytają m.in. o warunki pobytu i leczenia oraz komunikację z personelem. Nie należy im jednak podawać danych osobowych czy informacji medycznych.
Badanie satysfakcji realizowane jest w ramach pilotażu centralnego zbierania opinii pacjentów po pobycie szpitalnym. Jak informuje prezes NFZ Adam Niedzielski, w pierwszej kolejności przebadane mają zostać osoby, które przeszły zabieg endoprotezoplastyki lub usunięcia zaćmy. Deklaruje, że wyniki zostaną upublicznione.
Jednocześnie NFZ ostrzega pacjentów przed oszustami, którzy pod pretekstem przeprowadzania ankiety mogliby chcieć wyłudzić dane osobowe lub inne informacje np. o badaniach, z których chory korzystał. Ankieterzy mają zadać dziewięć konkretnych pytań, nie potrzebują danych pacjenta i nie będą o nie prosić. Zapytają m.in. o zaangażowanie zespołu medycznego, o to, czy informacje przekazywane pacjentowi były zrozumiałe, a także o jakość wyżywienia, czystość czy przestrzeganie ciszy nocnej (patrz ramka). Pacjenci zostaną także zapytani, jakie jest prawdopodobieństwo, że polecą szpital, w którym byli leczeni. Każdy z obszarów można ocenić w skali od 0 do 10.
Badanie jest anonimowe. Ankieterzy znają tylko numer telefonu, płeć pacjenta, placówkę, w której się leczył, oraz datę skreślenia z harmonogramu przyjęć, prowadzonego przez szpital. Nie mają dostępu do danych osobowych chorego (takich jak imię, nazwisko i PESEL) ani do szczegółowych informacji o leczeniu, z którego korzystał. Dlatego nie mogą o nie pytać.
Jeśli ankieter poprosi o ocenę placówki w związku ze świadczeniem, które nie miało miejsca, należy zakończyć rozmowę i poinformować o tym NFZ. Taka sytuacja może bowiem wynikać z pomyłki w numerze telefonu. Fundusz zaleca, by zawsze, gdy zachowanie ankieterów wzbudzi wątpliwości rozmówcy, rozłączyć się i skontaktować z bezpłatnym numerem 800 190 590. Tam można również potwierdzić tożsamość dzwoniących.
Pytania, które zadadzą ankieterzy NFZ
1. Czy zespół medyczny był zaangażowany w uśmierzanie bólu?
2. Jaka była jakość wyżywienia?
3. Czy komunikacja była zrozumiała?
4. Czy zespół medyczny zrozumiale informował o ryzyku związanym z lekami?
5. Czy zespół medyczny zapewnił wsparcie emocjonalne?
6. Czy bezpośrednie otoczenie było czyste?
7. Czy w nocy była cisza?
8. Czy zespół medyczny włączał pacjenta w decyzję o leczeniu?
9. Jakie jest prawdopodobieństwo polecenia szpitala?