Komisja Europejska zapowiedziała, że wyda specjalne wytyczne dla podróżujących, przybywających z regionów objętych ryzykiem występowania koronawirusa, a także dla osób, które wybierają się w te regiony.

Rzeczniczka KE Dana Spinant powiedziała, że Komisja pracuje na kilku frontach w odpowiedzi na epidemię koronawirusa. "Współpracujemy blisko z Włochami, jak również ze wszystkimi państwami członkowskimi, które tego potrzebują. Na tym polega solidarność europejska" - zaznaczyła na konferencji w Brukseli.

Spinant przypomniała, że w czwartek na konferencji w Rzymie komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides wyraziła silne wsparcie dla włoskich wysiłków w walce z koronawirusem. Dodała, że wspólna misja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) we Włoszech ciągle trwa.

"W zależności od jej wyników i konkluzji, nasza agencja - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - zaktualizuje ocenę ryzyka. Komisja Europejka wyda wytyczna dla podróżujących, przybywających z regionów objętych ryzykiem albo osób, które wybierają się w te regiony" - powiedziała. Wskazała, że w ECDC powstał specjalny zespół 60 naukowców, którzy pracują nad wszystkimi aspektami ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Rzeczniczka dodała, że żadne państwo członkowskie UE nie przedstawiło jak dotąd zamiaru wprowadzenia wewnętrznych kontroli granic na obszarze strefy Schengen.

Źródło unijne w Brukseli powiedziało dziennikarzom, że eksperci rządowi w krajach UE zgodzili się, iż blokowanie ruchu transgranicznego w obrębie Unii przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego, a kwarantanna jest preferowaną opcją radzenia sobie z zagrożeniem.

Państwa UE, które są członkami strefy Schengen, zintensyfikowały planowanie środków, mających na celu powstrzymanie koronawirusa po wybuchu epidemii na kontynencie po tym, jak we Włoszech pojawiło się wielu zarażonych Covid-19.

„Odmowa wjazdu nie jest uważana za odpowiedni środek zapobiegawczy lub zaradczy, ponieważ wirus rozprzestrzenia się dalej” - powiedział dziennikarzom urzędnik unijny zastrzegając anonimowość. Dodał, że eksperci zalecili jednocześnie systematyczne kontrole osób przybywających do Wspólnoty na granicach zewnętrznych Unii.

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza oświadczył w czwartek, że nie jest łatwo przewidzieć, jaki będzie dalszy przebieg epidemii koronawirusa. W wystąpieniu w Senacie podkreślał, że z tego wirusa można się wyleczyć i że jego objawy w większości przypadków mają łagodny przebieg.

Dotychczasowy bilans koronawirusa we Włoszech to 14 ofiar śmiertelnych i 528 osób zakażonych.