Wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na wyroby medyczne od 1 stycznia 2020 r. odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ – podał resort zdrowia. Rozwiązanie ma m.in. poprawić dostęp pacjentów do tych wyrobów.

Resort zauważył, że przepisy, które wejdą w życie od początku nowego roku, usprawnią wystawianie i realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i poprawią dostępność pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie z małych miejscowości, niepełnosprawnych, starszych czy przebywających poza stałym miejscem zamieszkania.

Obecnie trwa ostatni etap pilotażu z wybraną grupą placówek. Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia.

Wyroby medyczne to różnego rodzaju protezy, ortezy, kołnierze ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, cewniki i kule.