Ministerstwo Zdrowia analizuje zasadność powołania specjalnych poradni dla pacjentów z wyłonioną stomią – poinformował PAP w poniedziałek resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia, na prośbę PAP, odniosło się do pisma Rzecznika Praw Pacjenta, dotyczącego sytuacji pacjentów z wyłonioną stomią. Eksperci RPP wskazali w materiale potrzebę utworzenia poradni stomijnych.

"Analizujemy zasadność, jak i sposób wdrożenia tych wniosków. Wszystkie propozycje są analizowane, konsultowane z departamentami w celu oceny zasadności wdrożenia propozycji i ewentualnie wypracowania możliwie najwłaściwszego rozwiązania realizacji świadczeń" – napisał dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Jakubiak.

Rzecznik MZ podkreślił, że opiekę medyczną nad pacjentami ze stomią w miejscu ich zamieszkania sprawują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyjaśnił, że w sytuacji "gdy zaistnieje konieczność dalszych konsultacji specjalistycznych, leczenie jest prowadzone w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, są udzielane porady specjalistyczne, m.in. z zakresu: proktologii, gastroenterologii, gastroenterologii dla dzieci, onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej (miejsce prowadzenia pacjenta ze stomią zależy od pierwotnej przyczyny, która spowodowała konieczność wyłonienia stomii)".

"Ponadto – wskazał – jest możliwe otrzymanie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w ramach porad lekarskich, sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii grupowej w ramach porad psychologicznych dla osób potrzebujących wsparcia".

Przypomniał, że "każdy ośrodek chirurgiczny, w którym wykonuje się stomię, ma obowiązek opieki ambulatoryjnej nad pacjentem. Opieka ta ma charakter przede wszystkim medyczny, dotyczący postępowania ze stomią oraz leczenia powikłań związanych z jej obecnością".

Od trzech lat w szpitalu Solec w Warszawie funkcjonuje punkt konsultacyjno-szkoleniowy powstały w ramach kampanii "STOMAlife. Odkryj stomię". Jak poinformowała PAP Marta Kramp ze szpitala na Solcu, pacjenci mogą w nim zasięgnąć porady specjalistów, uzyskać praktyczne wskazówki od doświadczonego personelu i naocznie się przekonać, że zabieg nie musi oznaczać końca dotychczasowego trybu życia, pełni ogromnie ważną rolę i przywraca pacjentów stomijnych do normalnego funkcjonowania w otoczeniu społecznym i zawodowym.

Szpital Solec świadczy kompleksową opiekę nad pacjentami ze schorzeniami układu pokarmowego. Utworzenie punktu szkoleniowo-konsultacyjnego zostało zainspirowane przez Fundację STOMAlife oraz przez pielęgniarki z Solca, zajmujące się pacjentami stomijnymi. Prowadzenie punktu spoczywa jednak w całości na szpitalu. Z konsultacji i szkoleń korzystają pacjenci z całego kraju. W większości są to mieszkańcy Warszawy i ościennych miast, takich jak Wołomin Otwock czy Pruszków, ale są też osoby z dalszych rejonów, które przeszły operację w różnych placówkach w kraju i zagranicą. W ramach świadczonej opieki mogą korzystać z pomocy personelu o różnych specjalnościach, doświadczonych pracowników poddziału proktologicznego, ale także dietetyka i psychologa.