Rzecznik Praw Pacjentów Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się do minister finansów Teresy Czerwińskiej o zapewnienie finansowania rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii. Pismo opublikował w piątek na stronie urzędu.

Rejestry medyczne to narzędzia, dzięki którym możliwe byłoby powiązanie finansowania z uzyskiwanym efektem zdrowotnym. Rejestry pozwalają również m.in. na skuteczne prowadzenie terapii skoordynowanej. Według doniesień medialnych w przyszłym roku zabraknie pieniędzy na stworzenie rejestrów onkologicznych. Ponad 50 organizacji pacjentów onkologicznych wystosowało apel o sfinansowanie tworzenia systemu rejestrów medycznych.

Inicjatywę organizacji pacjentów poparł Bartłomiej Chmielowiec. Skierował do minister Teresy Czerwińskiej wniosek w sprawie konieczności zapewnienia finansowania rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił, że "działanie systemu rejestrów medycznych stanowi podstawę do wykorzystania przeznaczonych na leczenie środków finansowych w sposób najbardziej efektywny i racjonalny, przynoszący wymierne korzyści zdrowotne pacjentom". Zdaniem Bartłomieja Chmielowca rejestry medyczne stanowią niezbędne nowoczesne narzędzie zarządzania w systemie ochrony zdrowia.

Reklama

W ocenie rzecznika "wprowadzenie rozwiązania polegającego na rozwinięciu systemu rejestrów medycznych o pacjentów chorych onkologicznie pozwoli w znaczny sposób podwyższyć jakość leczenia poprzez monitorowanie efektywności finansowanych świadczeń". Chmielowiec wyraził przekonanie, że takiego systemu opieki zdrowotnej potrzebują obywatele.