Liczba świadczeń zdrowotnych i ich wartość udzielanych w sieci szpitali wzrosła – poinformował w środę wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.

Wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król powołując się na dane z czwartego kwartału 2017 r. poinformował, że liczba świadczeń zdrowotnych udzielanych w sieci szpitali wzrosła o 5 proc, w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. W tym samym czasie wartość świadczeń udzielonych w sieci wzrosła o 11 proc., czyli o 9439 mln zł.

Król podkreślił, że dane te wskazują, iż nie sprawdziły się obawy przeciwników wprowadzenia sieci szpitali, że po jej wprowadzeniu nastąpi zmniejszenie liczby świadczeń medycznych.

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia poświęcone funkcjonowaniu sieci szpitali zostało zwołane na wniosek posłów opozycji. Przewodniczący komisji poseł Bartosz Arłukowicz (PO) oraz inni posłowie partii opozycyjnych krytycznie się odnieśli do braku dokładnych danych pozwalających ocenić efekt działania sieci szpitali. W odpowiedzi na te zarzuty wiceprzewodniczący komisji poseł Tomasz Latos (PiS) zwrócił uwagę, że ministerstwo będzie dysponowało danymi z minionego półrocza dopiera za dwa miesiące, bo takie są mechanizmy sprawozdawczości w resorcie.

Reklama

Arłukowicz pytał wiceministra Króla m.in. o liczbę zgonów w czasie funkcjonowania sieci szpitali. Kiedy nie otrzymał odpowiedzi oznajmił – jak twierdził powołując się na dane GUS – że w styczniu wzrosła ona o 15 tys. "Te dane pochodzą ze stycznia 2017 r. , a wówczas sieci szpitali jeszcze nie było" – odpowiedział Król. Wyjaśnił, że na wzrost śmiertelności w styczniu 2017 r. miało wpływ m.in. wysokie zanieczyszczenie powietrza, niskie temperatury oraz duża zachorowalność na grypę i choroby grypopochodne. Wskazał, że pozostałym okresie 2017 r. roku śmiertelność utrzymywała się na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych.

Posłowie opozycji pytali o liczbę nowopowstałych AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna), które miały funkcjonować w sieci szpitali. Wiceminister wyjaśnił, że NFZ przeprowadzi konkursy na AOS w tym roku. Do tej pory Fundusz przedłużył finansowania tym AOS-om, które miały podpisane umowy.

Sieć szpitali działa od października 2017 r. Tworzy ją prawie 600 placówek w całym kraju. Są one zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, lecz także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji.