Projektowana ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) wzmocni tę część systemu i stworzy warunki do zwiększenia efektywności tej opieki – oceniła w środę w Sejmie posłanka PiS Joanna Kopcińska. Wskazała, że nowe rozwiązania poprawią jakość udzielanych świadczeń.

Posłanka podkreślała, że POZ powinien być fundamentem systemu opieki zdrowotnej. "Brakuje jednak właściwych regulacji, dlatego konieczne jest zredefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia" – powiedziała.

"Projektowana ustawa wzmocni tę część systemu i stworzy warunki do zwiększenia efektywności POZ" – oceniła. Przekonywała, że dzięki nowym rozwiązaniom poprawi się satysfakcja pacjentów oraz bezpieczeństwo i jakość świadczeń.

"W szczególności istotna jest poprawa koordynacji opieki nad pacjentem, zatem kluczowym celem reformy jest powołanie zespołów POZ, które obejmą opieką każdego pacjenta" - powiedziała Kopcińska.

Zgodnie z projektem, koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ będzie też współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Kopcińska wskazała, że z planu finansowego NFZ wynika, że w 2017 r. na POZ zaplanowano 9,9 mld zł (13,5 proc. planowanych nakładów na świadczenia). "Zakładamy coroczny wzrost wydatków na funkcjonowanie tej części ochrony zdrowia. Nowy system finansowania ma być systemem motywacyjnym, uwzględniającym m.in. skuteczność leczenia, który zagwarantuje optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne"– powiedziała posłanka.

Zaznaczyła, że założenia reformy będą wprowadzane stopniowo, "gdy wszyscy uczestnicy systemu odpowiednio się do tego przygotują". "Na początek od 2018 r. uruchomimy program pilotażowy. Od 2020 r. ruszy opieka koordynowana i nowy system finansowania, a 2025 r. medycyna rodzinna stanie się filarem POZ" – powiedziała.