Przygotowana przez parlamentarzystów PiS ustawa przewiduje "korektę statusu" funkcjonującego obecnie Wydziału Wojskowo–Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez ustawowe zagwarantowanie funkcjonowania Wydziału jako podstawowej jednostki kształcącej kandydatów do służby zawodowej w kadrze medycznej armii. Jej celem jest "urealnienie wpływu Ministra ON na proces kształcenia wojskowych kadr medycznych", zapewnienie wpływu szefa MON na proces powoływania niektórych osób pełniących funkcje we władzach uczelni oraz rozszerzenie możliwości dofinansowania działalności UM przez resort obrony narodowej.