Kupiłem wycieczkę objazdową wraz z dodatkowym tygodniem wczasów. Podczas objazdówki źle się czułem i chciałem zrezygnować z pobytu, oddzielnie dokupionego w tym samym biurze podróży. Chciałem wrócić do domu razem z turnusem objazdowym, a na swoje miejsce znalazłem chętną osobę, która była z nami na objeździe – pisze pan Wiktor. Powiedziano mi, że zamiana jest niemożliwa, gdyż jest za późno na załatwienie formalności. Przypuszczam, że nawet nie próbowano nic zrobić w mojej sprawie. Chciałbym wiedzieć, czy możliwa jest zmiana osoby na zagranicznej wycieczce, a także – na jakich zasadach możliwy jest zwrot biletu kupionego z wyprzedzeniem w tanich liniach lotniczych.
Tego rodzaju zasady zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa. Nie wynikają z ustawowych regulacji, lecz każde biuro podróży ustala swoje warunki zmiany lub odstąpienia od umowy. Dlatego też trzeba przestudiować warunki uczestnictwa tego biura, z którym odbywała się wycieczka.
W każdym przypadku zmiana uczestnika imprezy turystycznej musi zostać zgłoszona w terminie, który umożliwia przeprowadzenie ewentualnych procedur wizowania i zmiany danych uczestnika imprezy u przewoźników autokarowych lub lotniczych.
Na przykład w Itace zmiany uczestnika można dokonać do dwóch godzin przed wylotem (na lotnisku) lub do 15 minut przed wyjazdem autokaru (na głównym miejscu zbiórki). Przepisanie może nastąpić tylko wtedy, jeśli przepisy linii lotniczych i biura podróży tego nie zabraniają, a lot odbywa się czarterem. Jeśli jednak jest to lot rejsowy (liniowy), zamiana jest niemożliwa. Ale już w Rainbow można jej dokonać najpóźniej na siedem dni przed wyjazdem w przypadku imprez autokarowych i w przelotach czarterowych, a jeśli konieczne są wizy lub lot odbywa się przelotami rejsowymi – na 30 dni przed dniem wyjazdu i to pod warunkiem, że linia lotnicza wyrazi zgodę na zamianę.
Większość tanich linii lotniczych sprzedaje tanie loty jako niepodlegające zwrotowi, zwłaszcza te objęte promocjami. Rezygnacja może wiązać się z utratą wszystkich poniesionych na bilet wydatków. Kwestii tych nie reguluje prawo lotnicze, lecz regulaminy przewoźników oraz stosowane przez nich taryfy. Zazwyczaj jedyną sytuacją uprawniającą do zwrotu poniesionych kosztów jest śmierć pasażera lub osoby z pierwszej linii pokrewieństwa. W przypadku choroby każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez dane linie lotnicze (trzeba przedstawić dokumentację poświadczającą niemożność odbycia podróży). Zawsze jednak warto pytać o możliwość zmiany terminu lub wskazania innej osoby.
Podstawa prawna
Art. 395 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).