Kilka miesięcy temu wykupiłem na wrzesień wycieczkę do Włoch z dodatkową opcją gwarancji niezmiennej ceny. W ogólnych warunkach uczestnictwa dołączonych do umowy jest informacja, kiedy i dlaczego cena może być zmieniona – z powodu wzrostu kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych i lotniskowych.
Natomiast na stronie internetowej biura czytam, że „gwarancja niezmiennej ceny oznacza, że bez względu na wahania kursów walut, podwyżki kosztów paliwa czy innych opłat cena wakacji nie wzrośnie”. Ale „gwarancją nie są objęte koszty wiz i opłat wjazdowych oraz koszty związane z realizacją programów” – pisze pan Mariusz. – A zatem mając gwarancję niezmiennej ceny, jaką ostatecznie powinniśmy zapłacić – pyta.
Po podpisaniu umowy koszt imprezy nie może się zmienić. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, kiedy umowa wyraźnie to przewiduje, i to w ściśle określonych przypadkach, które wymienił w pytaniu pan Mariusz. Ponadto każda taka zmiana musi być udokumentowana przez organizatora turystyki, a cena nie może wzrosnąć na 20 dni przed wyjazdem.
Często rezerwujemy wyjazdy z dużym wyprzedzeniem, ponieważ kuszą nas atrakcyjne promocje. Kupując wycieczkę wiele miesięcy wcześniej, nie mamy pewności, że jej cena do czasu wyjazdu nie wzrośnie. Dlatego biura podróży oferują dokupienie gwarancji jej niezmienności, która zapewnia, że do czasu naszego wyjazdu cena wycieczki się nie zmieni.
W takim przypadku, jak przedstawiony przez czytelnika, mamy do czynienia z usługą, która oferuje konsumentom większe prawa niż wynikające z ogólnych przepisów. W związku z tym zasady i wszelkie szczegóły określa umowa lub regulamin usługi zawartej z konkretnym biurem podróży.
To przedsiębiorca (właściciel biura podróży) ustala warunki dodatkowych opcji i w każdym biurze za tymi samymi nazwami usług mogą kryć się różne propozycje. Mogą one dotyczyć nie tylko gwarancji niezmienności ceny, lecz także bezkosztowej zmiany rezerwacji, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub gwarancji najniższej ceny.
Trzeba zatem zajrzeć do umowy i zobaczyć, co zawiera cena podstawowa. Jeśli są tam przelot lub przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy podczas zwiedzania, opieka pilota oraz rezydenta podczas pobytu, to ich cena nie powinna się zmienić. Natomiast to, czego cena podstawowa nie obejmuje, np. koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów lub opłat dla lokalnych przewodników, może być objęte podwyżką. Niestety, żadne przepisy nie chronią przed tym naszego czytelnika. Umówił się bowiem na te warunki, podpisując umowę z biurem podróży.
Podstawa prawna
Art. 14, art. 17 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 223, poz. 2268 ze zm.).