Jadę na grecką wyspę i zamierzam ślizgać się na nartach wodnych za motorówką. Czy przy takiej aktywności wystarczy europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, czy powinienem dodatkowo się ubezpieczyć i dokupić komercyjną polisę – zastanawia się pan Michał.
EKUZ jest potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego turysty i stanowi podstawę do udzielenia pomocy medycznej na terenie Unii oraz na Islandii, w Szwajcarii, Norwegii i w Liechtensteinie. Zakres świadczeń, jakie przysługują polskiemu obywatelowi przebywającemu czasowo za granicą, jest identyczny z tym, do jakiego mają prawo ubezpieczeni w danym kraju. Może się więc zdarzyć, że będziemy musieli pokryć część kosztów porady lekarskiej w publicznej przychodni. Na przykład w Niemczech, Czechach i Austrii obowiązuje współpłacenie za usługi medyczne, pacjent płaci za każdy dzień pobytu w szpitalu nawet kilkanaście euro.
Sylwia Wądrzyk z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ostrzega, że w niektórych miejscowościach turystycznych, także w Grecji, lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują EKUZ. Ponadto świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów mogą być obciążone wyższymi opłatami niż te, które nie mają z taką aktywnością związku. Turyście należy się pomoc niezbędna z medycznego punktu widzenia, a o jej zakresie decyduje lekarz. W żadnym wypadku ubezpieczenie związane z EKUZ nie pokryje kosztów transportu medycznego do Polski, a często także nie sfinansuje przejazdu karetką z miejsca zdarzenia do szpitala. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NFZ, można sprawdzić zakres pomocy w różnych krajach i ewentualne dodatkowe koszty.
EKUZ daje co prawda poczucie bezpieczeństwa, ale warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie, którego zakres znacznie wydłuży listę dostępnych usług medycznych. Dodatkowa polisa może gwarantować zwrot kosztów transportu do kraju, akcji poszukiwawczej, a także pomoc w razie urazu podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

By na urlopie czuć się bezpiecznie, warto wydać dodatkowe pieniądze na ubezpieczenie

Podstawa prawna
Art. 4, 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 200 z 7 czerwca 2004 r.).